Isover

Zateplenie domu so sebou prinášaovela viac vyhod ako iba najcastejsie spominane zníženie tepelných únikov. Zníženie tepelných únikov neznamená iba zníženú potrebu energie na vykurovanie ale aj zvýšený komfort pri úžívaní interiéru, zvýšenú požiarnu bezpečnosť, zlepšenie akustickej pohody ale aj predĺženie životnosti konštrukcie domu. Zateplenie domu v konečnom dôsledku zvyšuje jeho hodnotu a predlzuje jeho zivotnost. Zateplenie domu to nieje iba zateplenie fasady, ale aj sikmej ci plochej strechy, sokla, zakladov a podlah.

Pri stanoveni adekvatnej hrúbky  tepelnej izolácie zateplenia domu, jeho strechy, podlah alebo fasady,  je mozne vychádzať z  tepelnotechnickej normy, ktorá požiadavky na izolácie stavieb upravuje. Požadovaná hodnota tepelného odporu R sa v prípade vonkajších stien a striech po roku 2021 zvýši na cieľovú hodnotu 6,5 m2. K/W pre fasády a 9,9 m2. K/W pre strechy. V praxi to znamená zvyšovanie hrúbok izolácií použitých pri zateplení domu. Bývalý štandard, ktorým bola v prípade zateplenia fasády domu izolácia s hrúbkou ca. 10 cm, je z hľadiska platnej normy nedostačujúce.

Zateplenie šikmých striech

ISOVER UNIROL PROFI

 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti – až o 15% lepšie v porovnaní s bežnými izoláciami
 • veľmi dobré akustické vlastnosti z hľadiska zvukovej pohltivosti
 • nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť

ISOVER UNIROL PLUS

 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
 • vodoodpudivosť – izolácia je po celom povrchu hydrofobizovaná

ISOVER DOMO PLUS

 • lepší súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,038 W/m.K
 • nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
 • vysoká pružnosť a stabilita izolácie v konštrukcii

ISOVER MULTIMAX 030

 • vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
 • vysoká pružnosť – dokonalé vyplnenie všetkých škár a netesností
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom

Zateplenie fasády

ISOVER TF PROFI

 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • tepelná a zvuková izolácia v jednom
 • nehorľavá izolácia (reakcia na oheň A1 – nehorľavé)

ISOVER EPS GREYWALL

 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, λ=0,031 W/m.K
 • nízka nasiakavosť materiálu
 • hrúbky 20 – 500 mm

ISOVER EPS GREYWALL PLUS

 • výrazné zníženie povrchovej teploty materiálu
 • zabránenie tvarových zmien dosky pri teplotných zmenách/deň – noc)
 • lepšia stálosť proti UV žiareniu
 • Výhody oproti EPS Greywall

Zateplenie sokla a spodnej stavby

STYRODUR 2800C

 • s hladkým povrchom a stupňovitými drážkami
 • na rýchlu aplikáciu v pozemnom a podzemnom staviteľstve
 • s rovnakou tepelnou vodivosťou pri všetkých hrúbkach

ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA

 • veľmi nízka nasiakavosť
 • odolný voči prerazeniu
 • rastrovaný povrch dosiek pre zvýšenie priľnavosti pri lepení

Zateplenie povaly

ISOVER STEPCROSS

 • veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti bez tepelných mostov
 • minimálne priťaženie stropnej konštrukcie
 • vysoká zaťažiteľnosť ( až 300 kg/m2 )

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom > 45°

Izolácia Cieľová odporúčaná hodnota Rr2
Minerálna vlna 

ISOVER TF PROFI

(λ = 0,036 W/(m . K))

160 – 240 mm
Polystyrén 

ISOVER eps 70F

(λ = 0,038 W/(m . K))

170 – 250 mm
Sivý polystyrén 

ISOVER eps GREYWALL

(λ = 0,031 W/(m . K))

140 – 210 mm

​Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45°​

Izolácia Cieľová odporúčaná hodnota Rr2
Minerálna vlna 

ISOVER UNIROL PROFI

(λ = 0,033 W/(m . K))

330 mm
Minerálna vlna 

ISOVER UNIROL PLUS

(λ = 0,036 W/(m . K))

360 mm

Aplikačné videá

Zateplenie šikmej strechy, podkrovia

Ako zatepliť dom sivým fasádnym polystyrénom

Zateplenie fasády minerálnou vlnou

Zateplenie sokla - spodnej stavby

Zateplenie podlahy pochôdznej povaly

Viac o produktoch ISOVER

Fasádna minerálna doska TF Profi 6s

Fasáda s polystyrénom greywall a strecha s Unirolom Profi 15s

Fasáda s EPS Greywall a TF Profi 15s

Fasáda s EPS GREYWALL 6s

Šikmá strecha a Unirol Profi 6s

Viac informácií

Pre viac informácií navštívte stránku www.isover.sk