Isover

Zateplenie domu so sebou prinášaovela viac vyhod ako iba najcastejsie spominane zníženie tepelných únikov. Zníženie tepelných únikov neznamená iba zníženú potrebu energie na vykurovanie ale aj zvýšený komfort pri úžívaní interiéru, zvýšenú požiarnu bezpečnosť, zlepšenie akustickej pohody ale aj predĺženie životnosti konštrukcie domu. Zateplenie domu v konečnom dôsledku zvyšuje jeho hodnotu a predlzuje jeho zivotnost. Zateplenie domu to nieje iba zateplenie fasady, ale aj sikmej ci plochej strechy, sokla, zakladov a podlah.

Pri stanoveni adekvatnej hrúbky  tepelnej izolácie zateplenia domu, jeho strechy, podlah alebo fasady,  je mozne vychádzať z  tepelnotechnickej normy, ktorá požiadavky na izolácie stavieb upravuje. Požadovaná hodnota tepelného odporu R sa v prípade vonkajších stien a striech po roku 2021 zvýši na cieľovú hodnotu 6,5 m2. K/W pre fasády a 9,9 m2. K/W pre strechy. V praxi to znamená zvyšovanie hrúbok izolácií použitých pri zateplení domu. Bývalý štandard, ktorým bola v prípade zateplenia fasády domu izolácia s hrúbkou ca. 10 cm, je z hľadiska platnej normy nedostačujúce.

ISOVER TF PROFI

ISOVER EPS GREYWALL

ISOVER UNIROL PROFI

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom > 45°

Izolácia Cieľová odporúčaná hodnota Rr2
Minerálna vlna

ISOVER TF PROFI

(λ = 0,036 W/(m . K))

160 – 240 mm
Polystyrén

ISOVER eps 70F

(λ = 0,038 W/(m . K))

170 – 250 mm
Sivý polystyrén

ISOVER eps GREYWALL

(λ = 0,031 W/(m . K))

140 – 210 mm

​Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45°​

Izolácia Cieľová odporúčaná hodnota Rr2
Minerálna vlna

ISOVER UNIROL PROFI

(λ = 0,033 W/(m . K))

330 mm
Minerálna vlna

ISOVER UNIROL PLUS

(λ = 0,036 W/(m . K))

360 mm

Zateplenie šikmej strechy, podkrovia

Ako zatepliť dom sivým fasádnym polystyrénom

Viac informácií

Pre viac informácií navštívte stránku www.isover.sk