Vodoinštalačný materiál

Ponúkame široký sortiment pre elektroinštalácie a vodoinštalácie. Produkty z kategórie vodoinštalačného programu:

  • Kanalizácia
  • HDPE vodárenské hadice
  • Odvodňovacie žľaby
  • Nopové fólie
  • Drenážne rúry

OSMA

BIELBET

GUNNEX