Prečo zatepľovať domy práve teraz

 

Slovensko disponuje sumou 500 miliónov eur na pomoc pre majiteľov rodinných domov, ktorých domy sú staršie ako 12 rokov, pri zatepľovaní a rekonštrukcii.

Každý majiteľ rodinného domu môže získať 14-tisíc eur, ak dosiahne úsporu na spotrebe energií aspoň vo výške 30%, alebo 19-tisíc eur, ak táto úspora presiahne 60%.

 

Dôvody prečo zatepľovať

Na to, aby ste si zateplili dom, môže byť niekoľko dôvodov. A tie sú:

 • energetická úspora – zateplenie znižuje tepelné straty, čím sa znižujú náklady na kúrenie a chladenie
 • lepšie pohodlie - zateplenie zlepšuje tepelný komfort a znižuje prenikanie chladného vzduchu do domu, čím sa zvyšuje pohodlie obyvateľov
 • lepšenia akustika – zateplenie pomáha redukovať hluk vonkajšieho prostredia a zlepšiť akustiku vnútri domu
 • znižovanie emisií - zateplenie pomáha znížiť emisie CO2 a tak prispieť k ochrane životného prostredia
 • zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti - zateplený dom má vyššiu hodnotu na trhu nehnuteľností, čím môže pomôcť pri predaji domu v budúcnosti

Zatepľovať práve v tomto období sa obzvlášť vyplatí práve preto, že môžete získať dotáciu z Plánu obnovy, ktorá vám zaplatí až 60 % nákladov na zateplenie. Zatepliť s dotáciou môžete dokonca svojpomocne a aj preto je to najvýhodnejšia dotácia. Výhodnejšia dotácia na izoláciu tu ešte nikdy nebola.

 

 

Ako získať dotáciu

Na získanie dotácie je potrebné urobiť niekoľko jednoduchých krokov. V prvom rade je nutné nechať si vypracovať energetický certifikát. V druhom kroku podajte jednoduchú ohlášku - tzv. ohlásenie stavebných úprav na stavebnom úrade a počkajte na jej odsúhlasenie. Pripravte si kolaudačné rozhodnutie alebo si vypýtajte od obce potvrdenie o veku domu. Pripravte si výpis z bankového účtu  a list vlastníctva ako doklad, že ste majiteľom nehnuteľnosti. Vyplňte žiadosť o dotáciu na stránke obnovdom.sk, kde nájdete aj prehľadný návod nájdete.

 

 

Všetko o zateplení

Čo všetko vedieť o zateplení, prípadne ako si jednoducho otestovať úsporu pri zateplení? V spolupráci s partnermi projektu ISOVER, RIGIPS, WEBER zo skupiny SAINT GOBAIN na stránke www.vsetkoozatepleni.sk nájdete všetky potrebné informácie. Môžete vyskúšať sprievodcu zateplením, kde sa krok po kroku dozviete ako postupovať pri žiadosti o dotáciu. Že je potrebné:

 • urobiť prípravu na zateplenie
 • pripraviť projekt
 • podať žiadosť
 • zatepliť
 • ako ďalej po dokončení zateplenia

V záložke všetko o novom finančnom príspevku z Plánu obnovy sú informácie o tom:

 • kto môže požiadať o príspevok na obnovu domu
 • aké podmienky musíte splniť
 • aká je výška príspevku a od čoho závisí

Všetky tieto informácie sú dopodrobna rozpísané, aby to bolo ľahko zvládnuteľné naozaj pre každého. Ak aj napriek týmto podrobným informáciám máte ešte nejaké otázky, môžete navštíviť sekciu „otázky a odpovede“, kde si tú svoju odpoveď určite nájdete.

 

 

Praktické rady pri podaní žiadosti

Na záver zhrnieme ešte pár praktických rád, ktoré vám pomôžu pri žiadosti o dotáciu na zateplenie.

 • trvalý pobyt k 5.9.2022 - pre podanie žiadosti o dotáciu na zateplenie domu je potrebné mať trvalý pobyt v rodinnom dome, ktorý sa má zatepliť. Nie je potrebné deklarovať trvalý pobyt rok pred zverejnením výzvy, stačí mať trvalý pobyt v dome do dátumu 5. septembra 2022.
 • výpis z registra trestov - ak nechcete hľadať výpis z registra trestov, stačí pri podávaní žiadosti vyplniť sekciu s názvom „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“. V tejto časti budete musieť uviesť vaše osobné údaje vrátane mena, priezviska a prípadne rodného priezviska vašich rodičov
 • namiesto projektu stačí pri zateplení domu jednoduchá ohláška - Pre zateplenie domu nepotrebujete projekt a stavebné povolenie, ale stačí ohlásenie stavebných úprav. Okrem vyplnenia údajov v tlačive a výberu z možností potrebujete v odseku III. popísať rozsah a účel stavebných úprav a doplniť jednoduchý technický popis. Tieto údaje získate z odporúčaní v energetickom certifikáte
 • do 10 % investície môže smerovať mimo teplo-výmenných plôch - Dotáciu na zateplenie fasády možno získať len na teplo-výmennú plochu, čo znamená, že pri zateplení fasády prízemného domu s neobytnou povalou sa do dotovanej plochy počítajú iba metre štvorcové od úrovne podlahy po strop prízemia. Avšak, pretože v praxi sa fasáda zatepľuje celá, organizátor pravidiel umožnil, aby sa prijímali aj tzv. "vynútené vedľajšie výdavky" súvisiace so zateplením sokla, rímsy alebo štítovej steny, ktoré sú mimo teplo-výmenných plôch. Súčasne môže byť maximálne 10 % z investície do zateplenia použité na tieto dodatočné časti domu
 • systém automaticky počíta výšku dotácie na zateplenie - Pri podaní žiadosti vypisujete opatrenia, ktoré plánujete realizovať aj s údajmi z energetického certifikátu. Systém na základe týchto údajov a maximálnych oprávnených súm vám automaticky počíta výšku dotácie a tak rýchlo zistíte, akú časť investície vám štát vráti
 • bločky a faktúry sa nikam neposielajú - po dokončení zateplenia je treba poslať do SAŽP tzv. povinnú dokumentáciu vrátane fotodokumentácie pred a po zateplení, dokladu o nakladaní so stavebným odpadom a energetickým certifikátom po zateplení, ktorým preukazujete dosiahnutie úspory aspoň 30 % primárnej energie. Samotné bločky a faktúry do SAŽP zasielať nemusíte. Stačí si ich len odložiť na obdobie 5 rokov po priznaní dotácie. Počas tejto doby vám totiž domov môže prísť kontrola a tieto doklady budete potrebovať
 • vyplnenie žiadosti o dotáciu na zateplenie - na vyplnenie žiadosti o dotáciu na zateplenie domu z Plánu obnovy potrebujete len 5 dokumentov:
  • list vlastníctva
  • energetický certifikát východiskového stavu
  • ohlášku na stavebnom úrade
  • dokument potvrdzujúci vek
  • potvrdenie z banky o bankovom účte na vaše meno

Keď ich budete mať, vyplníte celú žiadosť za 20 minút.

 

 

My sme pripravili tento blog, aby bol pre vás podnetom na zatepľovanie. Stále je ešte dosť finančných prostriedkov, ktoré by ste mohli využiť práve vy. Preto neváhajte a s nástupom jari sa pusťte do zatepľovacích prác aj vy. 

 

ZDROJE: Všetko o zateplení domu a dotáciách z programu Plán obnovy (vsetkoozatepleni.sk)

Slovensko disponuje sumou 500 miliónov eur na pomoc pre majiteľov rodinných domov, ktorých domy sú staršie ako 12 rokov, pri zatepľovaní a rekonštrukcii.