Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Obchodné podmienky pilstav.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.pilstav.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej
1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.pilstav.sk je PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, 083 01 Sabinov, Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 13424/P, IČO: 36478962, DIČ: 2020005262.
1.3 Spoločnosť PIL-STAV, s.r.o. je platca DPH.
1.4 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami pilstav.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
1.5 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
1.6 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
1.7 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
1.8 Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
1.9 Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie objednávka kupujúceho, ktorá predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.10 Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
1.11 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
1.12 Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

1.13 Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade nedostupnosti daného tovaru

1.14 Všetky obrázky sú ilustračné.

2. Ceny

2.1 Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené ako „Predajná cena“. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané s DPH (20 %). Akciové ceny sú platné do dátumu, ktorý je uvedený v detailoch titulu, alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka, alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.


3. Objednávanie tovaru

3.1 Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár), alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktnom formulári. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii moje objednávky, do ktorej budete mať prístup po prihlásení len vy. Objednávky môžete uskutočniť: – on-line: vyplnením objednávkového formulára. Všetky zaslané objednávky Vám potvrdíme najneskôr do 48 hodín elektronickou poštou alebo telefonicky. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné.


4. Dodacie lehoty

4.1 Pri určovaní dodacej lehoty vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti produktu u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 72 hodín, v závislosti od skladových zásob. V prípade niektorých produktov sa môže táto doba predĺžiť, o čom Vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie o dostupnosti daného produktu (v niektorých prípadoch to môže byť krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Pri tovare môže byť dodacia lehota dlhšia (termín oznamujeme zákazníkovi individuálne – podľa údajov poskytnutých dovozcom s ktorým spolupracujeme). V ponuke máme aj tovar, pri ktorom je dostupnosť ťažšia alebo neistá – v takých prípadoch sa môže stať, že tovar nakoniec nebudeme vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si objednáte tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom). V prípade produktov, ktoré ešte neboli vyrobené, uvádzame orientačné termíny – objednaný tovar vám pošleme okamžite ako nám ho výrobca dodá na sklad. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

5. Spôsob dodania tovaru

5.1 Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou formou balíka (viď. nižšie „Poštovné a iné poplatky“). Nakoľko sme zároveň klasický obchod, tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej predajni pri zachovaní ceny z internetového obchodu. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

6. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.pilstav.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
•    dobierka (platíte až pri doručení tovaru) – hotovosť (osobný odber)
•    platobná brána - platba kartou
V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu eshop@pilstav.sk

7. Poštovné a iné poplatky

  • K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Viď nižšie:
    •    Kuriér SR:
    • Do 10kg - 3,4€ s DPH
    • Od 10kg - 30kg - 4,5€ s DPH
    • Od 30kg - 50kg - 6,5€ s DPH

•    za platbu na dobierku sa pripláca 1,2 € s DPH k cene dopravy
•    pri objednávke nad 250 € a viac poštovné neúčtujeme pri balíkovej preprave (nie paletová preprava)

Doprava zdarma pri dodržaní podmienok:

Maximálne rozmery 1 balík a pri preprave:
Hmotnosť maximálne 50 kg
Najdlhšia strana max. 200 cm
Obvodová dĺžka max. 300 cm (2x výška + 2x šírka + dĺžka (najdlhšia strana) < 3m)

Max. rozmery: šírka: 80cm, výška: 60cm, dĺžka: 200cm

 


•    Paletová preprava GEIS Home Delivery od 36€ s DPH - v závislosti na objeme tovaru a počte paliet – cena bude prepočítaná po zadaní objednávky našim personálom obratom

              Hmotnosť do     150kg -   45€ s DPH - 1 paleta (120cm x 80cm)
              Hmotnosť do     300kg -   58€ s DPH - 1 paleta (120cm x 80cm)
              Hmotnosť do     500kg -   75€ s DPH - 1 paleta (120cm x 80cm)
              Hmotnosť do     700kg -   87€ s DPH - 1 paleta (120cm x 80cm)
              Hmotnosť do     900kg -   99€ s DPH - 1 paleta (120cm x 80cm)
              Hmotnosť do   1100kg -  120€ s DPH - 1 paleta (120cm x 80cm)
              Hmotnosť nad 1100kg -  od 135€ s DPH - 1 paleta (120cm x 80cm) individuálne výpočet ceny

•    za platbu na dobierku sa pripláca 1,2 € s DPH k cene dopravy

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania Vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

8. Záručná doba

Na tovar objednaný v internetovom obchode pilstav.sk je štandardne záručná doba 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na eshop@pilstav.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 917 150 929. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.
pilstav.sk ručí zákazníkovi za:
•    dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky
•    dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
•    dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
•    priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
pilstav.sk nenesie zodpovednosť za:
•    oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
•    oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
•    poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

9. Reklamácie

Ak sa vám tovar zakúpený v predajni PIL-STAV alebo v e-shope www.pilstav.sk pokazí, reklamujte ho hneď po prejavení poruchy. Ak tovar spĺňa záručné podmienky tak je servis/výmena zadarmo alebo vrátenie kúpnej sumy.

Spotrebiteľská záruka podľa zákona trvá 2 roky od kúpy na nový tovar. Záručná doba začína plynúť dňom nákupu/prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie. Pre podnikateľov je záruka 1 rok.

Na darčeky a výhry, ktoré dostanete zadarmo sa záruka nevzťahuje.

Pre reklamáciu je potrebné mať pokladničný doklad alebo faktúru.

K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po prijatí reklamácie.

Záručná doba sa predlžuje o čas strávený na záručnej oprave.

O výsledku reklamácie vás informujeme formou sms správy, e-mailom alebo listom najneskôr do 30 dní od prijatia tovaru na reklamáciu. Podľa § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.

V prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu www.pilstav.sk je potrebné tovar na reklamáciu zaslať na adresu:

PIL-STAV, s.r.o., Petrovianska 284, 080 01 Prešov spolu s vyplneným reklamačným formulárom.

Tovar je potrebné zabaliť tak, aby nevzniklo  jeho mechanické poškodenie počas prepravy. Za takéto poškodenie nenesie PIL-STAV, s.r.o. zodpovednosť.

10. Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

TOVAR NA OBJEDNÁVKU/ Zákazku

Tovar vyrábaný "na mieru" pre zákazníka nie je možné vrátiť keďže ide o tovar vyrábaný na mieru pre zákazníka. Ide o tovary - tónovanie farieb, tónovanie fasádanych omietok, výrobky nakupvané na dĺžku - tzv. metrážne výrobky.

Webstránka využíva cookies
Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies. Tieto súbory sa používajú k zlepšeniu zobrazenia webových stránok a nepredstavujú pre užívateľa žiadne riziko. Dozvedieť sa viac