Asistenčná služba - teraz len za 1€


Rozsah služby

 • maximálne 5 hodín aktívnej činnosti stavebného technika pri založení stavby
 • položenie vrstvy zakladacej malty pod obvodové a nosné steny s maximálnou presnosťou pomocou laserového nivelačného prístroja a nivelačnej sady
 • položenie prvého radu tehál v obvodovej stene a jednej vnútronej nosnej steny ak ide o štandardný pôdorys domu (max. 150 m2 zastavanej plochy, pravouhlé rohy)
 • vysvetlenie následného postupu murovania
 • upozornenie na najčastejšie chyby pri murovaní, tipy ako sa týmto chybám vyhnúť

 


Podmienky poskytnutia služby

 • služba je dostupná pre individálnych stavebníkov ako aj pre malé stavebné firmy
 • vzťahuje sa na zakladanie akejkoľvek stavby z brúsených tehál Porotherm Profi
 • pripravenosť stavby podľa požiadaviek nižšie
 • projektovaná niveleta základovej dosky je v jednej úrovni
 • rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom na základovej doske je max. 4 cm
 • vykonanie založenia prvého radu tehál nad rámec uvedeného rozsahu je možné len po vzájomnej dohode s realizátorom

 

Cena služby

 • za asistenčnú službu v rozsahu 5 hodín účtujeme 1 € s DPH
 • za každú ďalšiu načatú hodinu sa dopláca 50 € s dph priamo na stavbe asistenčnému technikovi
 • službu je potrebné uhradiť pred uskutočnením služby

 

Podmienky zrušenia služby

 • službu je možné zrušiť telefonicky na +421 905 997 370 alebo mailom na sluzby@wienerberger.com jeden pracovný deň pred realizáciou asistenčnej služby do 14:00
 • v opačnom prípade je spoločnosť Wienerberger oprávnená účtovať 120 € za zbytočný výjazd technika

 

Postup objednania služby

 • službu objednáte vyplnením formuláru nižšie
 • vo formulári je možné vyznačiť orientačný dátum vykonania služby 
 • po obdržaní objednávky sa vám ozve manažér asistenčnej služy a dohodne presný termín podľa vyťaženosti našich technikov, vysvetlí podmienky pripravenosti stavby a platobné podmienky
 • mailom vám príde predfaktúra, ktorú je potrebné uhradiť pred vykonaním asistenčnej služby

 

Pripravenosť staveniska

Za pripravenosť staveniska zodpovedá stavebník (žiadateľ o asistenčnú službu). Ak stavenisko nebude náležite pripravené, spoločnosť Wienerberger je oprávnená objednanú službu odmietnuť a účtovať poplatok za zbytočný výjazd technika.

Radi by sme na Vašej stavbe odviedli čo najlepšiu robotu. Aby naši technici mohli úspešne založiť prvý rad tehál, je potrebné, aby stavba bola náležite pripravená. Prosím podrobne si preštudujte obrázok nižšie.

 

Ako pripraviť stavbu pred realizáciou asistenčnej služby?