Poskytnutie osobných údajov iným prevádzkovateľom na ďalšie spracúvanie

 

Zakliknutím súhlasu s poskytnutím osobných údajov iným prevádzkovateľom umožňujete prevádzkovateľovi poskytnúť Vaše osobné údaje ďalším prevádzkovateľom, ktorý budú Vaše osobné údaje spracúvať pre svoje marketingové účely.

PIL-STAV, s.r.o., IČO: 36478962

Členovia skupiny: