Ako na správnu zimnú údržbu

 

O zimnej údržbe sme na našich stránkach dlho nepísali a zdalo sa, že v tejto zimnej sezóne ani nebude nutné, keďže to bolo viac o daždi ako o snehu, ale zdá sa, že aj k nám konečne prišla zima.

 

Máte povinnosť odhŕňať chodník?

Pri rodinných domoch sa často natíska otázka, či je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti odhŕňať chodník pred domom, aj keď ten patrí obci alebo mestu. V tomto smere netreba upriamovať pozornosť iba na sneh. Prekážka v schodnosti chodníka môže vzniknúť aj poľadovicou, či znečistením, a tak sa táto problematika rozširuje na širšie časové obdobie, ako je len zima.

V závislosti od konkrétnych zákonov a predpisov v rámci vašej oblasti môže byť povinnosť odhrnúť sneh z chodníka pred vaším domom na vlastníkovi nehnuteľnosti, aj keď chodník patrí obci alebo mestu. V mnohých prípadoch sa však vlastník nehnuteľnosti môže dohodnúť s obcou alebo mestom, aby odhrnuli sneh z chodníka.

Je dôležité poznať príslušné zákony a predpisy v rámci vašej oblasti, aby ste sa uistili, že správne plníte svoje povinnosti v súvislosti s odhrňovaním snehu. Tiež je vždy dobré komunikovať s vašou obcou alebo mestom, aby ste sa uistili, že poznáte ich požiadavky a že ste schopní splniť svoje povinnosti v súlade s nimi.

V prípade, že vlastník nehnuteľnosti neodhrnie sneh z chodníka pred svojim domom, môže byť zodpovedný za prípadné nehody alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neodhrnutého snehu.

 

Ako na odhŕňanie snehu

Odhŕňanie snehu pred vaším domom je dôležité pre bezpečnosť a dostupnosť. Existuje niekoľko spôsobov, ako odhrnúť sneh pred vaším domom:

  • ručné odhŕňanie - najjednoduchší spôsob odhŕňania snehu, ktorý vyžaduje len lopatu alebo ručné odhŕňače a trochu fyzickej práce. Môžete odhrnúť sneh z chodníka, dvora, alebo predného dvora
  • snehová fréza - je mechanický nástroj, ktorý sa používa na odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov a parkovísk. Tieto frézy môžu byť ručné alebo motorové
  • posypová soľ - použitie posypovej soli môže pomôcť rozpustiť sneh a ľad na chodníkoch a cestách, čím sa zvyšuje bezpečnosť a dostupnosť. Je dôležité však používať solenie s mierou, pretože môže poškodiť okolitú vegetáciu a znečistiť vodu
  • služby profesionálnej firmy - Ak sa na vašom dvore nahromadí veľa snehu a vy sa necítite byť dostatočne silný na túto prácu, môžete zvažovať použitie služieb profesionálnej firmy, ktorá sa špecializuje na odhŕňanie snehu, prípadne využiť služby mesta či obce za istý poplatok

Je dôležité začať s odhŕňaním snehu čo najskôr po tom, ako sneh napadne, pretože čím viac snehu sa nahromadí, tým ťažšie bude odhrnúť ho. Tiež je dôležité odhrnúť sneh tak, aby sa neblokoval prístup k dverám a iným vstupom do budov.

 

 

Použitie posypovej soli

Používanie soli na cesty môže znížiť riziko pádov a nehôd a používanie posypovej soli doma môže byť užitočné na zabránenie zamrznutia chodníkov a schodov pred vaším domom. Posypová soľ funguje tým, že rozpúšťa ľad a sneh na povrchu, čím zvyšuje bezpečnosť a znižuje riziko pádov.

 

Existujú rôzne druhy posypovej soli, ktoré sa dajú použiť doma. Bežnou možnosťou je chlorid sodný (NaCl), ktorý je lacný a ľahko dostupný, avšak môže poškodiť trávniky a rastliny. Alternatívou k chloridu sodnému môže byť napríklad magneziumchlorid (MgCl2) alebo kalciumchlorid (CaCl2), ktoré sú menej škodlivé pre okolitú vegetáciu. Ak si už zadovážite domov posypovú soľ, je dobré vedieť, ako ju používať.

Pred použitím posypovej soli odstráňte čo najviac snehu a ľadu ručne.

Používajte iba potrebné množstvo soli, pretože príliš veľa môže poškodiť povrch a okolitú vegetáciu

Rozhliadnite sa po okolí, aby ste sa uistili, že solenie nebude škodiť susedom alebo okolitým budovám

Po použití posypovej soli umyte chodníky vodou, aby ste odstránili zvyšky soli a nečistoty

 

Kontrola strechy

Skontrolujte strechu a odstráňte akýkoľvek sneh alebo ľad, aby ste predišli poškodeniu alebo úniku. Kontrola strechy počas zimy je dôležitá, pretože sneh a ľad môžu spôsobiť poškodenie strechy a úniky vody do interiéru domu. Ak sa na streche nahromadí príliš veľa snehu alebo ľadu, môže sa strecha pretrhnúť alebo sa môžu objaviť trhliny.

Jedným zo spôsobov, ako predchádzať poškodeniu strechy počas zimy, je teda odstránenie snehu a ľadu z nej. Toto by sa malo robiť opatrne, aby sa predišlo poškodeniu strechy alebo nehode pri práci na streche.

Ak sa na streche nahromadí veľa snehu alebo ľadu a vy sa necítite na túto prácu, zavolajte si firmu, ktorá sa špecializuje na čistenie striech. Dôležité je tiež skontrolovať odkvap, aby sa zabránilo upchatiu a zabezpečilo odtok vody z krytiny.

 

 

Udržujte si okolie vašej nehnuteľnosti, aby ste predišli škodám spôsobeným snehom alebo vetrom. Akýkoľvek produkt, ktorý k tomu potrebujete nájdete u nás v našich PILSTAV predajniach, alebo na www.pilstav.sk

 

ZDROJE: https://www.pravnenoviny.sk/mate-povinnost-odhrnat-chodnik-pred-vlastnou-nehnutelnostou-aj-ked-ten-patri-mestu

O zimnej údržbe sme na našich stránkach dlho nepísali a zdalo sa, že v tejto zimnej sezóne ani nebude nutné, keďže to bolo viac o daždi ako o snehu, ale zdá sa, že aj k nám konečne prišla zima.