Desatoro montážnika alebo 10 základných montážnych zásad pre montážnikov sadrokartónu

 

Skôr ako sa pustíte do montáže sadrokartónu, mali by ste zvážiť tento proces zvládnete alebo je lepšie, povolať si odborníka na slovo vzatého.

 

Ak ste manuálne zruční, ponúkame vám 10 dobrých rád, ktoré pri montáži sadrokartónu je treba dodržiavať. Jednoducho, technologické postupy nepustia a ak chcete, aby konečný výsledok bol na nerozoznanie od prác odborníka, tak odporúčame dodržiavať technologické postupy a preverené materiály. Tieto spolu tvoria certifikovaný systém – systémovú konštrukciu. Suchá výstavba nie je len sadrokartón, v skutočnosti ide o ucelený stavebný systém. Tajomstvo kvalitnej realizácie spočíva v kombinácii správneho materiálu a správnej montáže, ktorú vykonáva montážnik. Nesprávnou a neoverenou kombináciou stavebných prvkov sa výrazne zvyšuje riziko narušenia funkčnosti a bezpečnosti hotovej realizácie.

 

Náradie na sadrokartón

Na prácu so sadrokartónom je potrebné mať k dispozícií náradie, ktoré vám vašu prácu uľahčí. Skôr ako začnete pracovať, pripravte si:

  • pílku na sadrokartón
  • multifunkčnú špachtľu
  • špachtľu s bitom
  • špachtľu na sadrokartón nerezovú
  • držiak brúsnej mriežky na brúsenie
  • nádobu na sádru s držiakom na špachtle
  • odvíjač pásky na sadrokartón
  • hliníkovú dosku 33x33 cm
  • držiak brúsnej mriežky s odsávaním
  • uholník a rezačku sadrokartónu

 

10 dôležitých zásad na montáž sadrokartónu

Medzi prvé kroky pri takejto montáži patrí lepenie penového tesnenia na podlahové a stropné R-UW profily. Penové tesnenie musí byť zodpovedajúcej šírky profilov. Po nalepení tesnenia si do vyvŕtaných otvorov kladivom natlčiete natĺkacie hmoždinky. Vzdialenosť hmoždiniek musí byť maximálne 800mm. Aj na stojkový okrajový R-CW profil nalepte penové tesnenie a pripevnite k stene tiež po maximálne 800mm.

 

Zvislé profily priečok musia byť kratšie o 10 – 15 mm ako svetlá výška miestnosti. Dbajte teda na dodržanie dĺžky profilov. Dosky potom skrutkujte iba k týmto zvislým profilom.

 

Ak potrebujete skrátiť profily, robte tak za pomoci prestrihávacích nožníc na plech. Skracovanie profilov karbobrúskou je síce rýchlejšie a možno aj o čosi jednoduchšie, avšak neprípustné! Dochádza pri ňom k poškodeniu antikoróznej úpravy profilov.

 

Už vyššie sme spomenuli, že je potrebné dbať pri montáži na dodržiavanie maximálnych vzdialeností skrutiek na profiloch. Pri priečkach je maximálna vzdialenosť skrutiek 250 mm a pri podhľadoch a podkroviach je max vzdialenosť skrutiek 170 mm.

 

Striedanie škár protiľahlých plášťov. Pri montáži protiľahlého opláštenia na druhej strane priečky musíte dbať na to, aby škáry sadrokartónu neboli v polohe priamo oproti sebe, ale aby boli vystriedané.

 

Ak je to možné, tak pri opláštení priečok sa používajú dosky na celú výšku miestnosti. Ak sa táto zásada nedá dodržať, je potrebné osadiť priečne škáry o minimálne 400 mm. Takže ako šiestu v poradí máme zásadu – dĺžky dosiek na priečkach.

 

Montáž dosiek podhľadov sa orientuje vždy dĺžkou kolmo k montážnym profilom. Vzdialenosť montážnych profilov je maximálne 500 mm. Priečne škáry susedných dosiek musia byť vystriedané (presadené) minimálne o jeden montážny profil.

 

Pri viacnásobnom opláštení je nutné dbať na odsadenie škár v jednotlivých vrstvách minimálne o jednu vzdialenosť medzi profilmi.

 

Tmelenie priečok sa vykonáva až po obojstrannom opláštení priečky vo všetkých vrstvách opláštenia priečky.

 

K poslednej desiatej a veľmi dôležitej zásade patrí opláštenie v mieste stavebných otvorov. Pri vytváraní opláštenia okolo otvorov ako sú zárubne, prestupy, okná je neprípustné nadväzovať styk dosiek – škáry na roh otvoru. Dosky je nutné osadiť tak, aby ich škára bola vo vzdialenosti najmenej 150 mm od rohu otvoru.

 

Suchá výstavba – úspora vody, materiálov, času, práce a nákladov

Úspora vody ani zďaleka nie je jediným ekologickým benefitom suchej výstavby. Na prácu so sadrokartónovými stenami, podlahami alebo podhľadmi je potrebné aj oveľa menšie množstvo materiálov.

Úspora času pri suchej výstavbe je snáď jej najväčšou výhodou. Kým pri využití tradičných stavebných materiálov sa musí čakať na vyschnutie jednotlivých vrstiev. Preto je suchá výstavba viac ako dvakrát rýchlejšia, ako práca s tehlami a pórobetónom.

Suchá výstavba uľahčuje prácu aj pri montáži elektroinštalácií ale konštrukcie zo sadrokartónových dosiek svoje výhody preukazujú aj po skončení výstavby.  Sadrokartónové dosky umožňujú kotviť predmety veľmi jednoducho a čisto s bežnými skrutkami do dreva.

V neposlednom rade šetria sadrokartónové dosky aj priestor. Dosky v porovnaní s tehlami či pórobetónom zaberajú až o polovicu menej miesta, čím zvyšujú úžitkovú plochu. To že sú tenké však v žiadnom prípade negatívne neovplyvňuje ich akustický komfort.

 

Navštívte naše PILSTAV predajne alebo www.pilstav.sk za účelom nákupu materiálu pre suchú výstavbu. Veď už viete ako na to.

 

 

ZDROJE: https://www.youtube.com/watch?v=ThyGJDukf0I

Skôr ako sa pustíte do montáže sadrokartónu, mali by ste zvážiť tento proces zvládnete alebo je lepšie, povolať si odborníka na slovo vzatého.