Dôležitosť hrubej stavby v procese výstavby

Hrubá stavba sa líši od projektu k projektu, avšak zvyčajne sa jedná o prvú etapu výstavby, počas ktorej sa vykonávajú kľúčové nosné konštrukcie a stavajú sa vnútorné a vonkajšie steny domu.

 

 

Čo zahŕňa hrubá stavba

Ak plánujete stavbu domu a uvažujete o hrubej stavby na kľúč, dohodnite si so stavebnou firmou presný rozsah prác, aby ste sa vyhli možným nejasnostiam. Niektoré práce, môžu byť vykonané mimo hrubej stavby, ako napríklad zateplenie alebo vybudovanie schodiska. Je dobré zistiť si viaceré cenové ponuky na túto výstavbu, pretože hrubá stavba predstavuje 10 až 15% z celkových nákladov na stavbu domu.

Hrubá stavba zahŕňa niekoľko základných fáz a to:

  • vytyčovacie a výkopové práce
  • betonárske a murárske práce
  • tesárske a pokrývačské práce
  • ďalšie potrebné základné práce

Tieto fázy sú nevyhnutné pre dokončenie stavby a tvoria dôležitú časť procesu výstavby.  

 

Vytýčenie a zameranie stavby

Zameranie je proces, ktorý zahŕňa presné meranie a mapovanie územia, na ktorom bude váš dom postavený. Týmto meraním sa definujú hranice pozemku a presné umiestnenie stavby, vrátane výšok a presných polôh stavby a terénu.

 

Hrubá stavba a výkopové práce

Bez výkopových prác to pri hrubej stavbe nepôjde. Nimi sa začína odstraňovanie pôdy a iných materiálov z miesta, kde bude dom stať. V súčasnosti sa tieto práce realizujú už za pomoci bagrov, len vo výnimočných prípadoch ručne a to len na miestach, kde sú obmedzenia pre prístup s mechanickým strojom. Je veľmi dôležité, aby výkopové práce boli vykonané správne a bezpečne. Všetky mechanické stroje by mali byť ovládané kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú dostatočné skúsenosti a schopnosti na manipuláciu s týmito strojmi. Okrem toho je potrebné dodržať všetky bezpečnostné predpisy, aby sa minimalizovalo riziko úrazov a poškodenia majetku.

 

Prípojky inžinierskych sietí

Spojenie inžinierskych sietí je v stavebnom procese dôležitým krokom, ktorý zabezpečí, že budete mať prístup k potrebným zdrojom energie a to vody, plynu, kanalizácie a tepla. Pri realizácii prípojok inžinierskych sietí dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy a postupy! Na zabezpečenie prístupu k vode a kanalizácii je nevyhnutné vykopať a nainštalovať rúry pre potrubné prípojky, zatiaľ čo v prípade elektrického alebo plynového pripojenia sa používajú špeciálne káble alebo trubky. Po dokončení prípojok sú zvyčajne vykonané testy na overenie, že prípojky fungujú správne.

 

Hydroizolácia základovej dosky

To, či by základová doska má byť súčasťou hrubej stavby alebo nie je často rozporuplné. Pri stavbe montovaných domov je častým postupom, že si musíte zabezpečiť výrobu základovej dosky sami alebo najať inú firmu, pretože predpripravené diely sa dajú montovať iba na pripravenú základovú dosku. Ak vám stavebná firma ponúka zhotovenie základovej dosky spolu so stavbou obvodových stien a strechy, zvyčajne to naznačuje, že ide o spoľahlivú firmu.

Základová doska a jej hydroizolácia sú nutné pre zabezpečenie stabilného a trvanlivého základu pre váš dom. Tento proces zahŕňa výkop, odstránenie všetkých nečistôt, kameňov, koreňov a iných predmetov, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu základovej dosky. Pokračuje sa prípravou podkladu vrstvením kameniva alebo základovej izolácie, následne položením hydroizolačnej fólie, ktorá zabráni prenikaniu vody z pôdy do základovej dosky a tým predchádzanie problémom s vlhkosťou a následným poškodením základovej dosky. Pokračujte prípravou debnenia, ktoré je vystužené armatúrou, pre zvýšenie pevnosti a stabilitu základovej dosky. Po týchto úkonoch môžete vylievať betón a následne počkať na jeho vytvrdnutie, čo zvyčajne trvá niekoľko týždňov. Zvykne sa vykonávať test na odolnosti, aby sa overilo, či je základová doska dostatočne pevná a stabilná.

 

Nosné steny

Dôležitou časťou procesu výstavby domu je stavba nosných stien, ktoré nesú celú hmotnosť budovy. Pri stavbe nosných stien sa používajú rôzne materiály, ako sú napríklad tehly, rôzne tvárnice, v závislosti od projektu. Konštrukcia samotných stien zahŕňa rôzne fázy, ako sú napríklad vytvorenie stavebného skeletu, upevnenie výstuže a armatúry. Dôležité však je, aby boli steny postavené podľa návrhových projektov. My, v našich predajniach vám poskytneme profesionálne odborné poradenstvo. Navrhneme vám ideálny stavebný materiál pre vaše projekty s pomocou odborne vzdelaných predajcov a navyše, všetko za výhodné ceny.

 

Strešná konštrukcia a krytina

Procesom zhotovenia strechy sa stavba uzatvára a interiér stavby je ochránený pred poveternostnými vplyvmi.

Drevené trámy sú bežným materiálom pre strešnú konštrukciu a na položenie strešnej krytiny, ktoré vám samozrejme vieme zabezpečiť na našej píle. Strešná konštrukcia môže mať rôzne tvary a môže byť pultová, sedlová, valbová alebo môže mať mnohé ďalšie tvary. Prispôsobuje sa typu pokladanej krytiny. Po položení strešnej krytiny sa vykonávajú ešte dokončovacie práce, ako sú inštalácia okrajových líšt, žľabov, odvodňovacích systémov, aby sa zabezpečilo efektívne odvádzanie dažďovej vody.

 

Plánovanie začiatku stavby

Časový a finančný rozsah hrubej stavby závisí od mnohých faktorov, veľkosť a zložitosť budovy, počet podlaží, použité technológie a iné. Preto nie je možné presne určiť časový rozsah. Celkový čas výstavby by mohol trvať zhruba dva až tri mesiace, za predpokladu, že sa práce neskomplikujú. Všetko, čo potrebujete k hrubej stavbe nájdete aj v našom jarnom akciovom letáku.

Existuje niekoľko vhodných scenárov, ktoré je možné zvážiť pre začatie výstavby, zohľadňujúc fakt, že stavebná sezóna trvá približne 9 mesiacov od marca do novembra a väčšina mokrých prác nemôže byť vykonaná, ak nočná teplota klesne pod 5°C. Preto:

  • začnite na jar a dokončite celý dom na jeseň
  • začnite na jar a hrubú stavbu dokončite na jeseň
  • základ urobte na jeseň a na jar pokračujte v hrubej stavbe

V stavebníctve sa stavba ponechávala cez zimné mesiace "vymrznúť", no v súčasnosti to už nie je nevyhnutné a to vďaka novým technológiám používaným v stavebníctve.

 

Ak aj vy patríte k tým, ktorí idú stavať, všetko, čo potrebujete k hrubej stavbe nájdete v našej PIL-STAV predajni alebo na www.pilstav.sk. Tešíme sa na vašu návštevu.