Energetická štúdia domov pred štvrtou výzvou na obnovu domu

Ako iste všetci viete, na Slovensku boli vyhlásené už tri výzvy na obnovu starších rodinných domov a s tým súvisiacu energetickú úsporu.

Je predpoklad, že v jeseni 2023 sa chystá štvrtá výzva programu Obnov dom, preto vám prinášame ďalšie dôležité informácie ako si včas preveriť, či spĺňate podmienky na získanie dotácie 15000 alebo 19000 €, resp. či spĺňate podmienky úspory primárnej energie 30% alebo 60%.

 

Ako to zvládnuť lacnejšie

Skôr ako pobežíte k špecialistovi a zadáte si požiadavku na energeticky certifikát, v rámci odborného poradenstva vám vieme pripraviť energetickú analýzu, ktorá predstavuje simuláciu rôznych stavebných úprav, ako je izolácia fasády, strechy či výmena okien, s cieľom preskúmať ich vplyv na celkovú úsporu primárnej energie. Takto nájdeme spoločne odpoveď na otázku, aké kroky je potrebné podniknúť, aby ste splnili podmienky pre získanie dotácie a dosiahli požadovanú úsporu energie. Ak sa zamýšľate nad tým, kde tú úsporu s nami máte, tak tu je vysvetlenie. Na získanie energetického certifikátu pred a po rekonštrukcii, ako aj projektového energetického hodnotenia, je potrebné kontaktovať odborníka s oprávnením, ako je projektant, ktorý má schopnosti a oprávnenie vykonávať tieto činnosti. No, napokon po vypracovaní energetického certifikátu môžete zistiť, že sa vám nepodarí dosiahnuť požadovanú úsporu a vy ste zbytočne zaplatili za tieto služby, ktorých cena sa pohybuje zhruba v rozmedzí 180 - 300 eur, pričom priemerná cena sa najčastejšie je okolo 200 eur.

 

 

KORD - Komplexná Obnova Rodinných Domov

Spoločnosť ISOVER, s ktorou PIL-STAV dlhodobo spolupracuje, pripravila program, ktorý má za cieľ pomôcť odhadnúť, ako a akými prostriedkami je možné znížiť spotrebu primárnej energie domu. Je dostupný medzi aplikáciami na stránke fragment.isover.sk. Stačí kliknúť na vyznačené tlačidlo na spodnej časti stránky, kde je označené KORD a získať tak prístup k tomuto užitočnému nástroju. V úvodnom „menu“ sú disponibilné prostriedky členené v ich logickom slede tak, ako odporúčajú postupovať, krok za krokom, celou aplikáciou. Po úvodnom výbere vhodného typu domu s následnou voľbou zatepľovacích prostriedkov, končiac výberom zmien energetických zdrojov dostanete vyhodnotenie, na základe ktorého sa dá odhadnúť, akú úroveň zníženia spotreby primárnej energie by zlepšenia súčasného stavu mohli priniesť. Odhady zmien stavu sú vykonávané jednak na základe porovnávania s databázou dosiaľ vypracovaných projektov rekonštrukcií rodinných domov, jednak parciálnymi výpočtami podľa platných noriem na základe projektových hodnotení, teda výpočtov potreby tepla na vykurovanie.

 

Čo treba vedieť

Na základe vami zadaných parametrov za pomoci tohto jednoduchého softvéru vypočítame úspory primárnej energie. Potrebujeme vedieť ako váš dom vyzerá, akú hrúbku stien má, zadefinujete nám materiál, z ktorého je dom postavený, koľko podlaží má a aká je zastavaná plocha domu. Určíte si, či plánujete zateplenie alebo len výmenu okien. Následne na to, zadáme druh zateplenia, druh steny ani jej hrúbku zrejme nebudete meniť, tiež hrúbku zateplenia, alebo si necháte nadimenzovať na normatívnu hodnotu podľa STN730540 pre nové budovy, alebo odporúčanú hodnotu pre pasívne domy. Na základe týchto parametrov vypočítame predpokladanú úsporu primárnej energie s presnosťou odchýlky maximálne 3-5% oproti skutočnému certifikátu. V niektorých prípadoch je možné dosiahnuť úplnú zhodu s výsledkami. Takto je možné pripraviť energetickú štúdiu nielen pre zateplenie obvodového plášťa, ale aj pre zateplenie strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia a zateplenie stropu nevykurovaného suterénu. V záverečnej časti môžete naplánovať aj opatrenie v skupine B, týkajúce sa technických zariadení ako sú napr. výmena starého plynového kotla za nový kondenzačný, tepelné čerpadlo či obnoviteľný zdroj. Takýmito jednoduchými krokmi dostanete výstup z programu, kde sa vám zobrazí kompletná skladba produktov, ktoré k takémuto zatepleniu budete potrebovať. Mnohé z týchto produktov nájdete aj v našom akciovom letáku.

 

 

Je pravdou, že túto aplikáciu viete použiť aj sami v pohodlí svojho domova, no v prípade, že využijete naše služby, vieme Vám na základe výsledkov pripraviť cenovú ponuku s potrebným materiálom na zateplenie, resp. celkovú rekonštrukciu. Výpočet cenovej kalkulácie je u nás úplne ZADARMO. Tešíme sa na váš záujem.