Zateplenie fasády, sokla a suterénu s ISOVEROM

Keď sa povie ISOVER, každému asi príde na um minerálna vlna. Je pravdou, že je to hádam jeden z najrozšírenejších produktov od ISOVERU, avšak nie jediným. Spoločnosť ponúka cez svojich predajcov, ako je napríklad aj naša predajňa PILSTAV širokú škálu produktov. Práve minerálna vlna je najvhodnejšou alternatívou na zateplenie fasády pre jej množstvo výhod a ochranu životného prostredia. Nie je však vhodná na zateplenie ktorejkoľvek časti domu.

 

Zateplenie fasády ETICS

Montážny návod jednotlivých zatepľovacích systémov sa často líši, preto je vždy nutné dodržiavať technologický postup zvoleného zatepľovacieho systému. Najčastejší spôsob zateplenia je vonkajšie zateplenie.

Pred zateplením je potrebné pripraviť si podklad, ktorý musí byť dostatočne pevný, rovný, bez prachu a iných nečistôt. Ak sú nejaké nerovnosti, tie je nutné vyrovnať novou omietkou a vykonať penetráciu. Keď je už podklad pripravený, pripevníme lištu, ktorou zateplenie fasády zakladáme. Na to sa používajú plastové zakladacie profily, pretože nevytvárajú tepelné mosty a sú cenovo výhodnejšie v porovnaní s hliníkovými. Pokračujeme lepením izolačných dosiek penového polystyrénu ISOVER EPS GREYWALLEPS 70F alebo aj minerálnej izolácia s pozdĺžnymi vláknami ISOVER CLIMA 034ISOVER TF PROFI. Tie sa lepia iba po obvode s vnútornými "bodmi" tak, aby kontaktne lepená plocha bola min. 40%.  

Minerálna izolácia z kolmých vlákien ISOVER NF333 sa vždy lepí celoplošne! 1 až 3 dni po nalepení izolantu osádzame rozperné kotvy. Minimálny počet kotiev je 6 ks/m2 a zapúšťame ich cca 1 mm pod líc izolantu. Veľkosť tanierikov kotiev volíme podľa zvolenej izolácie systému s prihliadnutím na jej tuhosť. Špeciálnymi profilmi alebo zdvojením výstužnej sieťoviny vystužíme nárožné a ostatné hrany. Pre zníženie a zjednotenie nasiakavosti výstužnej vrstvy sa vykonáva penetrácia. Tá zabezpečí, že bude možné bez problémov aplikovať vrchnú vrstvu omietky. Vystuženie základnej vrstvy sa robí ručne plošným zatlačením sklenenej sieťoviny VERTEX do vonkajšej tretiny základnej vrstvy. Na povrchovú úpravu pre zatepľovacie systémy ETICS sa najčastejšie používajú tenko vrstvové omietky rôzneho zloženia, farieb a štruktúr, v závislosti od použitého spojiva to môžu byť akrylátové, silikónové, silikátové, alebo silikón-silikátové omietky. Pre vatové systémy sa používajú všetky priedušné typy omietok.

 

Zateplenie sokla a suterénu

S nezatepleným soklom sa nedajú dosiahnuť výrazné úspory za vykurovanie a navyše hrozí aj kondenzácia na vnútornom studenom povrchu. Rovnako ako pri zateplení steny, tak aj pri zateplení sokla je nutné použiť technologický postup konkrétneho zatepľovacieho systému.

Základným a prvým krokom pri zateplení sokla je, že ten musí byť dostatočne vyzretý, bez prachu, mastnoty, odlupujúcich sa miest a aktívnych trhlín. Zatepľovací systém nenahrádza hydroizoláciu avšak výrazne znižuje množstvo skondenzovanej vlhkosti v konštrukcii. Podklad umyjeme tlakovou vodou a následne pre zvýšenie priľnavosti penetrujeme. Ak lepíme izolačné dosky na podklady ako sú tehly, betón používame bežné lepidlá. V miestach, kde plánujeme keramický obklad, sa odporúča plochu lepidla zvýšiť zo 40% na 60% povrchu dosky, prípadne lepiť celoplošne. Lepenie na asfaltovú hydroizoláciu realizujeme s použitím PUR peny určenej na lepenie tepelných izolácií, alebo bezrozpúšťadlové asfaltové lepidla. Po nalepení ISOVER EPS SOKLOVEJ DOSKY a zatvrdnutí lepidla sa v nadzemnej časti vykonáva kotvenie hmoždinkami. Soklová časť sa kotví v počte cca 4-6 ks / m2 a len v miestach, kde hmoždinka nemôže poškodiť hydroizoláciu.

V oblasti suterénu sa zateplenie vykonáva izolačnými doskami STYRODUR 3000 CS ide o kotvenie styroduru lepením, ktoré je dočasné "montážne lepenie", ktoré dosky podrží na mieste, kým sa nezasype stavebná jama, aby pri sadaní zásypovej pôdy nevznikli v izolácii šmykové pnutia. Výstužná vrstva sa nelíši od zatepľovacieho systému stien. Zmena je iba v miestach s vysokou prevádzkou okolo chodníkov je vhodné výstužnú vrstvu zdvojiť. Základná vrstva sa aplikuje min. 300 mm pod úroveň terénu, aby boli izolačné dosky dostatočne chránené proti mechanickému poškodeniu. Pred vykonaním konečnej povrchovej úpravy sa ešte nanáša penetrácia, aby sa zjednotila nasiakavosť podkladu. Ako povrchová úprava sokla sa používajú soklové omietky z prírodného alebo umelého kameniva, keramický obklad, kameň alebo iné.

Všetky produkty, ktoré k zatepľovaniu sokla a suterénu potrebujete, kúpite na jednom mieste a to u nás v PILSTAVE, alebo aj na našom e-shope www.pilstav.sk

ZDROJ: www.isover.sk

Keď sa povie ISOVER, každému asi príde na um minerálna vlna. Je pravdou, že je to hádam jeden z najrozšírenejších produktov od ISOVERU, avšak nie jediným. Spoločnosť ponúka cez svojich predajcov, ako je napríklad aj naša predajňa PILSTAV širokú škálu produktov. Práve minerálna vlna je najvhodnejšou alternatívou na zateplenie fasády pre jej množstvo výhod a ochranu životného prostredia. Nie je však vhodná na zateplenie ktorejkoľvek časti domu.