Izolácia šikmej strechy a jej aplikačné postupy

Izolácia šikmej strechy sa pri výstavbe priam ponúka, napriek tomu, že túto časť domu neplánujete využívať na bývanie. Pri novostavbách je zateplenie dokonca zákonne predpísané vyhláškou o tepelnej izolácii. Okrem iného izolácia má zmysel - šetrí vašu peňaženku tým, že menej kúrite a dokonca chránite aj životné prostredie.

Ak však plánujete využitie podkrovných priestorov na obytné miestnosti s potrebným komfortom, stojí pred vami dôležitá otázka. Ako skvalitniť funkciu existujúceho strešného plášťa tak, aby spĺňal požiadavky na tepelnú a akustickú pohodu a zároveň požiarnu bezpečnosť? My v PILSTAVE vám vieme s tým poradiť a zároveň ponúknuť tie najkvalitnejšie materiály. Pozrite sa na možnosti zateplenia strechy a zároveň jej kvalitnej zvukovej izolácie.

 

Prečo je izolácia šikmej strechy dôležitá

Odpoveď je jednoduchá - zabezpečiť tepelný a akustický komfort bývania. Na izoláciu použijeme minerálnu vlnu ISOVER, ktorá zabezpečí dostatočnú tepelno-izolačnú vrstvu podľa požiadaviek, akusticky vyhovujúce prostredie a viacvrstvovú konštrukciu z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti.

Sú tri spôsoby izolácie šikmej strechy, ktoré si predstavíme a to:

  • nad krokvami
  • medzi krokvami a nad krokvami
  • medzi krokvami a pod krokvami

 

Postup zateplenia nad krokvami systémom ISOVER X-TRAM

Tento spôsob tepelnej izolácie realizujeme vtedy, ak je v našom záujme priznať konštrukciu krovu a vytvoriť si otvorenú dispozíciu podkrovia. Tu nedochádza ku zmenšeniu vnútorného obytného priestoru smerom do interiéru.

Izolácia sa ukladá na vopred pripravené debnenie, na ktorom je uložená klíma-membrána VARIO® KM DUPLEX UV, a to od rímsy až ku hrebeňu strechy. Tá vďaka svojej špeciálnej povrchovej úprave perfektne priľne k povrchu dosiek. Ubezpečte sa, že presah fólie je dostatočný. Ten prelepíte pomocou pásky ISOVER VARIO® KB1 alebo ISOVER VARIO® Multitape. Je nutné upozorniť, že s alternatívnymi parotesnými materiálmi nie je tento systém certifikovaný. Výplňovú izoláciu ukladáme do námetky a zakladacej fošne, ktorú sme si predtým osadili. Samotnú minerálnu izoláciu ISOVER Multimax 30 alebo ISOVER Uni pokládame tak, že ju striedame s montážnymi hranolmi ISOVER TRAM, ktoré sú z minerálnej izolácie alebo polystyrénu. Po položení izolácie sa pripevňujú kontralaty pomocou dvoj závitových skrutiek, ktoré sa uchytia do krokvy. Vzdialenosť medzi skrutkami sa určí na základe statického výpočtu. Priestor medzi konštrukčnými kontralatami môžeme vyplniť ďalšou vrstvou tepelnej izolácie, čím si vylepšíme celkový tepelný odpor celej strešnej konštrukcie a prekryjeme spoje. Na takto pripravenú tepelnú izoláciu môžeme klásť difúzne otvorenú poistnú hydroizoláciu Tyvek Soft Antireflex, na ňu laty podľa požiadaviek konkrétnej strešnej krytiny a tak samotnú krytinu.

Takýto systém izolácie vytvára súvislú tepelnú izoláciu strechy s minimálnym počtom prestupujúcich prvkov a tým pádom aj minimom tepelných mostov.

 

Montáž izolácie medzi a nad krokvami

Vhodnou príležitosťou na zateplenie strechy je výmena starej strešnej krytiny. Spolu s výmenou krytiny sa často mení aj účel využitia podkrovia, ale aj odstránenie nedostatkov na streche. Pre zateplenie šikmej strechy používame izolačný pás zo sklenej vlny. Tento typ izolácie zmenšuje obytný priestor a preto ak ste limitovaní priestorom, na dosiahnutie želaného tepelného odporu konštrukcie môžete  využiť doizolovanie nad krokvami izolačnými doskami PUREN® PIR UNTERDACH.

Krytinu, latovanie, skrutky a klince odstránime a prekryjeme vrstvou izolácie ISOVER N čím zabránime možnému poškodeniu parobrzdy. Izoláciu ukladáme medzi krokvy a súčasne vyhotovíme aj izoláciu detailov, aby sme zamedzili vzniku tepelných mostov. Parotesnú vrstvu je možné dodatočne aplikovať z vonkajšej strany, ale len použitím parobŕzd ISOVER VARIO KM® DUPLEX UV, ISOVER VARIO® XtraSafe, ktoré majú premenlivú difúznu hrúbku. Tie navzájom prekrývame s presahom min. 10 cm, spoje dôsledne prelepíme páskou ISOVER VARIO® XtraTape a parobrzdy napojíme na veniec, ktoré napokon prilepíme. Pokračujeme vložením tepelnej izolácie ISOVER UNIROL PROFI medzi krokvy, osadením odkvapovej fošne a uložením izolácie PUREN PLUS. Pokračujeme s ukladaním nadkrokvových izolačných dosiek, pri ktorých je potrebné dávať pozor na striedanie izolačných dosiek vždy o jednu väzbu krokiev, max. však 1 m. Spoje týchto dosiek, či už sú to horizontálne alebo vertikálne sa prelepujú páskami. Izolačné dosky si upravíte rezaním podľa sklonu strechy a môžete dokončovať izolovanie hrebeňa strechy, ktorý je potrebné prelepiť hrebeňovým pásom. Izolačné dosky ešte poistite proti prepadnutiu a následne nalepte pásky pod kontralaty, ktoré pristkrutkujete o krokvy. Alternatívou k páskam môže byť aj tmel. Ďalší postup je zhodný s montážou bežnej skladanej krytiny.

 

Montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Pre dosiahnutie maximálneho úžitku tepelného a akustického komfortu ako aj trvalej udržateľnosti stavby je izolácia strechy s použitím minerálnych izolácií ISOVER kľúčová.

Dôsledným spracovaním, kompletným sortimentom systémových doplnkov ponúkajú ISOVER systémové skladby zateplenia šikmých striech najväčší možný stupeň bezpečnosti pre investorov, montážnikov, ako aj projektantov. Nižšie uvedený montážny postup predstavuje montáž kombinovaného zateplenia strechy medzi a pod krokvami.

Takáto montáž začína kotvením nosných prvkov podkonštrukcie do krokiev šikmej strechy a to podľa predpísanej požiarnej odolnosti a s ňou súvisiacim počtom a hrúbkou sadrokartónových dosiek. Následne zameriame svetlú šírku medzi krokvami a kvôli lepšej stabilite izolácie medzi krokvami pridáme ku zameranej šírke 1 – 2 cm. Izoláciu odrežeme a vložíme medzi krokvy. Vďaka pružinovému efektu bude izolácia počas montáže držať medzi krokvami aj bez pomocného upevnenia drôtom. Trvalé statické upevnenia vo forme latovania je však nutné. V miestach okolo okien je nutné realizovať aj opláštenie. Zostavíme montážny rošt za pomoci montážnych profilov v rozostupe 400 mm. Do podkonštrukcie vložíme ďalšiu vrstvu izolácie a dbáme na to, aby izolácia dôsledne vypĺňala priestor pod profilmi.

Osadíme parobrzdu / klimamembránu ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV. Jednotlivé vrstvy parobrzdy sa musia prekrývať podľa naznačenej rysky na fólií. Prekrytie je nutné prelepiť systémovou páskou. Na steny prilepíme fóliu tmelom, predtým však vytvoríme jednoduchú dilatačnú slučku, aby nedochádzalo k namáhaniu lepeného spoja ťahom. Osadíme podkonštrukciu pre inštalačnú rovinu, na ktorú použijeme suché stavebné laty. Do pripravenej konštrukcie vložíme poslednú vrstvu tepelnej izolácie ISOVER UNIROL PROFI a konštrukciu zvnútra uzatvoríme sadrokartónovými doskami.

 

Aplikácia parozábrany /parobrzdy v šikmej streche

Systém ISOVER VARIO® Xtra je synonymom pre jednoduchú aplikáciu za pomoci suchého zipsu. Pri nesprávnom pripevnení ju viete jednoducho sňať a znovu pripevniť. Pri montáži ISOVER VARIO® XtraPatch postupujte:

  • nalepte na únosný podklad (ak je podklad neúnosný, prisponkuje v odstupoch 20cm)
  • ďalšie pásy inštalujte s presahom 10 cm.
  • prilepte pásy fólie a pripojte k stavebným prvkom
  • zlepte spoje za pomoci lepiacou páskou ISOVER VARIO® KB 1 s presahom 3 cm
  • v rohoch lepiacu pásku dôkladne zatlačte
  • na záver prejdete všetky lepené spoje rovným gumovým valčekom

 

Priblížili sme si pár postupov ako na zateplenie šikmej strechy. Ak sa zastavíte u nás na predajni v PILSTAVE poradíme vám, bez ktorých komponentov to nepôjde, ako ich správne vybrať a ktoré konštrukčné miesta sa neoplatí zanedbať.

 

ZDROJ: www.isover.sk 

Izolácia šikmej strechy sa pri výstavbe priam ponúka, napriek tomu, že túto časť domu neplánujete využívať na bývanie. Pri novostavbách je zateplenie dokonca zákonne predpísané vyhláškou o tepelnej izolácii. Okrem iného izolácia má zmysel - šetrí vašu peňaženku tým, že menej kúrite a dokonca chránite aj životné prostredie.