Izolácia striekanou penou - rýchle riešenie, ktoré sa nemusí vyplatiť

 

Zateplenie strechy nemusí byť náročným procesom, základom však je siahnuť po overených a kvalitných materiáloch, a zároveň dodržať postup montáže. V mnohých prípadoch sa s vidinou šetrenia uprednostňuje striekaná izolácia, jej použitie má však toľko úskalí, že sa vám zateplenie podkrovia môže predražiť, ale budete riskovať aj bezpečnosť celej stavby. Pozrime sa na izoláciu zo striekanej peny trochu bližšie, vrátane argumentov odborníkov z Cechu strechárov Slovenska, ktorí na riziká tohto populárneho riešenia nedávno upozornili.

 

Ideálne podmienky aplikácie striekanej peny je ťažké dosiahnuť

Výrobcovia striekanej izolácie udávajú podmienky, za akých má byť aplikovaná, aby dosiahla potrebné izolačné vlastnosti. Na výslednú kvalitu vplýva teplota chemických komponentov, teplota a vlhkosť povrchu konštrukcie, kvalita povrchu konštrukcie (prach, mastnota) nielen pri aplikácii, ale aj počas nasledujúcich 48 hodín, kedy pena zrením nadobúda svoje deklarované vlastnosti. Niektoré podmienky je v praxi veľmi náročné splniť, dosahujú sa len vo výnimočných prípadoch. Napríklad zmena teploty a vlhkosti počas jarných dní, keď denné slnko strechu rozpáli a následne v noci teplota klesne k nule, sú podmienky kritické pre zrenie striekanej peny. Vlastnosti striekanej izolácie teda kolíšu a jej výslednú kvalitu nikto nepreveruje.

Naopak priemyselne vyrábané izolácie (PIR dosky, penový polystyrén, extrudovaný polystyrén, minerálna vlna) podliehajú veľmi prísnej kontrole priamo vo výrobe, čo má vplyv na celkovú kvalitu izolácie, jej bezpečnosť a životnosť.

Problém nastáva aj pri miešaní peny na stavbe. „V prípade striekanej izolácie ide o polyuretánovú (PUR) penu alebo polyizokyanurátovú (PIR) penu, ktorá sa skladá z methylen diphenyl diisocyanátu (MDI) a tekutého polyhydroxylového produktu obsahujúceho napeňovadlo (polyol). Jednotlivé zložky peny sa miešajú priamo na stavbe, teda výsledná kvalita je výrazne ovplyvnená montážnikom. Výrobca nemôže užívateľovi garantovať parametre ako v prípade tradičných izolácií, keďže dodáva len jednotlivé chemikálie,” uvádza Cech strechárov Slovenska.

Dôsledkom nesplnenia požiadaviek a podmienok práce so striekanou izoláciou sú tepelné mosty, tvorba plesní, nedostatočná protipožiarna bezpečnosť, ale aj možné zhoršenie akustických vlastností, čo má značný vplyv na kvalitu a bezpečnosť stavby a na zdravie a pohodlie jej obyvateľov.

Pena bez parozábrany je riziko

Pri striekaných penách sa môžete stretnúť aj s tvrdením, že pri jej aplikácii nepotrebujete parozábranu, lebo pena prepúšťa z domu prebytočnú vlhkosť, no zároveň neabsorbuje vlhkosť z vonkajšieho prostredia, čo je evidentný logický nezmysel. Použitie peny bez parozábrany spôsobí, že sa do drevenej konštrukcie strechy dostane vlhkosť a časom zhnije.

Striekaná pena je horľavá, preto vyžaduje dodatočnú ochranu

Minerálna izolácia nehorí, nešíri požiar, pri požiari nedymí ani nekvapká, striekaná pena však horí veľmi ľahko a vytvára škodlivý a jedovatý plyn.

Keďže striekaná izolácia je horľavým materiálom, zásadným problémom je jej aplikácia v okolí komína. Vyžaduje si totiž špeciálne riešenie detailov izoláciou z kamennej minerálnej vlny. Pri výbere peny ako lacnejšej alternatívy však tieto opatrenia často chýbajú. V praxi je bežné, že sa striekaná pena komína dotýka, čo je neprístupné a vyslovene nebezpečné.

Na rozdiel od izolácie z minerálnej vlny, pri striekanej izolácii sa z hľadiska bezpečnosti odporúča prekryť ju až dvoma vrstvami kvalitných protipožiarnych sadrokartónových dosiek, čo celý projekt výrazne predraží.

Síce sa dajú kúpiť izolácie obsahujúce spomaľovače horenia, tieto látky však môžu byť zdraviu škodlivé. Látky na báze penta-BDE môžu byť karcinogénne aj spôsobovať poruchy štítnej žľazy či deficit neurologického vývoja. Preto by priestory po nastriekaní mali byť počas niekoľkých dní nepretržite a poriadne vetrané a zároveň by mala byť vzduchotesne aplikovaná parozábrana, aby sa zamedzilo úniku výparov do interiéru.

Slnko penu výrazne znehodnocuje

Zatiaľ čo minerálne izolácie a iné priemyselne vyrábané izolácie sú odolné voči UV žiareniu, striekanej pene táto dôležitá vlastnosť chýba. Keď je pena dlhodobo vystavená slnečnému žiareniu, rozpadá sa na prach. Na toto znehodnotenie stačí len malé strešné okno či servisný výrez, cez ktoré aspoň istú časť dňa svieti slnko.

Ak zvažujete zateplenie strechy, mali by ste dôkladne zvážiť všetky možnosti a brať do úvahy nielen finančnú stránku, ale aj odporúčania a skúsenosti odborníkov.

Pri rozhodovaní by mal zavážiť aj fakt, že konštrukcie zateplené tradičnými minerálnymi izoláciami alebo fabricky vyrábanými PIR penami majú deklarované nielen tepelné, ale aj protipožiarne, akustické a hlavne statické parametre.

Správne návrhy vrstiev konštrukcie predchádzajú kondenzácii vlhkosti v konštrukcii, a tak bránia tvorbe hniloby a plesní v drevenom krove alebo stene, čo predlžuje životnosť stavby a má značný vplyv na komfort bývania. V prípade možno dostupnejších, no veľmi ťažko preveriteľných striekaných penách je to však naopak.

Ak uvažujete nad izoláciou strechy, pravdepodobne ste už začali s prieskumom vhodných materiálov. Na prvý pohľad pohodlným a aj finančne výhodným riešením je striekaná pena. Cech strechárov však upozorňuje, že izolácia zo striekanej peny vám v konečnom dôsledku môže projekt nielen predražiť, ale aj ohroziť bezpečnosť celej stavby.