Kde kúpiť rezivo na krov a ostatné drevené stavby

To, kde kúpiť tehly, krytinu, komínovú zostavu, to každý vie. Ale kde kúpiť rezivo na krov a iné drevené stavby, ktoré si chcete postaviť, to už nie je celkom jednoznačné.

 

Drevo je surovina, ktorá ponúka niekoľko výhod, vďaka ním má všestranné využitie. Je to obnoviteľný zdroj. Prírodný a netoxický materiál, ktorý sa ľahko reže, tvaruje a má estetickú príťažlivosť. Odpadový produkt ako sú piliny či hobliny sa dajú použiť na ďalšie spracovanie, čím nevzniká žiaden alebo takmer žiaden odpad. Drevený materiál má relatívne vysokú pevnosť a dobré tepelnoizolačné vlastnosti.  

 

Opracovanie dreva na našej píle

Opracovanie dreva, neznamená iba rezanie na dosky, či hranoly. Je to súbor operácií, ktorými sa mení tvar dreveného materiálu a jeho rozmery. Kým sa kmeň stromu premení na vhodný a funkčný dielec, prejde celým radom operácií, pri ktorých je pootáčaný zo všetkých strán.

Porez guľatiny – v plnej dĺžke, alebo skrátené na kratšie kusy, kde sa kmeň pozdĺžne rozreže na jednotlivé kusy reziva. Používajú sa pri tom kmeňové pásové a rámové píly, ideálne sú však kmeňové kotúčové píly

Odkôrnenie – zbavenie kmeňa kôry do hneda – len kôra, alebo do biela – do lyka. Kôra znamená riziko, keďže sa v nej ukrývajú zárodky drevokazných húb, hmyzu, štrk a kamienky, ktoré sa v nej zachytili pri zvážaní guľatiny po ťažbe. Odkôrnenie prebieha pomocou odkôrňovacích strojov, ktoré majú tupé rotujúce nože

 

Omietanie - orezanie bočných oblín (s kôrou) z reziva. Môže sa robiť priamo pri poreze alebo na rezive. Nevýhodou omietaného reziva, je občasné nadmerné zmenšenie šírky dosky

Neomietané rezivo - je také, ktoré nie je zbavené kôry a bočných oblín, a pre jeho nižšiu kvalitu sa často využíva na pomocné práce v stavebníctve ako je šalovanie či debnenie

Rozmietanie - je rozrezanie doskového reziva pozdĺžnym rezom na viacero častí - najčastejšie hranolčeky

Kapovanie – procesom sa skracuje rezivo na presný rozmer pod 90 stupňovým uhlom. Zriedkakedy je to aj iným ako 90 stupňovým uhlom, vtedy sa udáva aj uhol kapovania

Triedenie - úkon, počas ktorého sa rezivo uloží tak, aby mali všetky kusy rovnaký rozmer - rovnakú šírku

Netriedené rezivo – rezivo, ktorého všetky kusy majú rôznu šírku

Hranenie – rezivo, ktoré bolo rezané pílou zo všetkých štyroch strán. Vznikajú produkty ako sú hranoly, krokvy, klieštiny a majú štvorcový alebo obdĺžnikový prierez

Hobľovanie - rovinné frézovanie plôch materiálu za účelom vyrovnania a čiastočného vyhladenia jeho povrchu. Môže byť hobľované z jednej, dvoch alebo všetkých štyroch strán a realizuje sa na vysušenom dreve. Takáto úprava nevyhnutná pre všetky pohľadové konštrukcie a povrchy. Hobľovaním dochádza k čiastočnej strate materiálu

Skosené hrany - hrany reziva sa štandardne frézujú pod 45 stupňovým uhlom tak, že šírka vzniknutej šikmej plochy má od 2mm do 10mm

Profilovanie - rezivo dodatočne opracované tvarovým frézovaním, za účelom zmeny tvaru jeho prierezu. Takto sa vyrábajú obkladové profily - spoj pero a drážka, polodrážka, tvarujú sa krycie lišty a podobne

Brúsenie - odstraňujú sa stopy po predošlom opracovaní dreva a povrch materiálu získava hladkosť a rovinnosť

Kartáčovanie alebo kefovanie – úprava najčastejšie smrekového dreva. Plochy dosiek sa opracúvajú tvrdou štetinovou kefou tak, aby mäkšie časti dreva boli zoškrabané pod úroveň tvrdších. Dosiahne sa tým plastickejšia textúra dreva, ktorá má opotrebovaný, mierne zvetraný či rustikálny vzhľad

Sušenie – odstránenie vlhkosti z dreva, čím sa zabezpečí rozmerová a tvarová stálosť, ale aj ničenie zárodkov drevokazných záškodníkov

 

 

Rozdelenie reziva podľa tvarov

Ako už bolo spomenuté, drevo sa premieňa na širokú škálu stavebných materiálov, ktoré sa používajú pri stavbe budov a domov, preto sa aj rezivo delí na viaceré druhy. V našich predajniach PILSTAV vám vieme zabezpečiť aj rezivo podľa vašich požiadaviek a to počnúc poradenstvom, cenovou ponukou až po príjem, porez a predaj reziva. Realizujeme tri druhy reziva.

Doskové, pri ktorom platí, že šírka je minimálne dvojnásobná voči hrúbke. K doskovému rezivu radíme

 • dosky - majú hrúbku maximálne 40 mm
 • fošne - majú hrúbku väčšiu ako 40 mm
 • laty - majú hrúbku maximálne 25 mm

 

Hranené rezivo je také, ktoré má priečnom priereze väčšinou pravý uhol a platí, že šírka je menšia ako dvojnásobok hrúbky

 • hranoly - majú priečny prierez väčší ako 100 cm²
 • hranolky - majú priečny prierez 25–100 cm²
 • laty - majú priečny prierez 10–25 cm²
 • lišty - majú priečny prierez menší ako 10 cm²

 

Polohranené rezivo má dve plochy rovnobežné a boky oble

 • trámy - majú hrúbku väčšiu ako 100 mm
 • pôdy - majú hrúbku maximálne 100 mm

 

Rezivo na krov

Nosnou konštrukciou strechy je obvykle klasický drevený krov, ktorý nesie celé zaťaženie z vlastnej hmotnosti, ale aj hmotnosť krytiny, pričom nemožno opomenúť aj zaťaženie spôsobené snehom a vetrom. Funguje na princípe uzatvorených trojuholníkov. Hlavnými časťami krovu sú:

 • pomúrnice
 • krokvy
 • väzné trámy
 • väznice
 • klieštiny

Okrem jednoduchej krokvovej sústavy poznáme aj viacero iných typov, ako sú napríklad hambálková alebo väznicová sústava. Tieto typy krokvových sústav si vyžadujú ďalšie stavebné prvky, ktoré nie je problém u nás v PILSTAVe zhotoviť.

 

 

Drevo v záhrade

Jeho prirodzený a krásny vzhľad ho posúva do pozície nadčasového módneho materiálu a preto je použitie dreva v záhradnej úprave také bežné. Viditeľná kresba dreva a teplé farby spôsobujú, že tento prírodný materiál vyzerá pekne v rustikálnej aj modernej záhrade. Najčastejšie sa z nej stavajú

 • altánky
 • garáže
 • záhradné domčeky
 • ploty
 • záhradný nábytok
 • povrchy terás

 

My v PILSTAVe sa vyznáme v spracovaní dreva  sme pripravení odovzdať vám naše dlhoročné skúsenosti v podobe prvotriednych materiálov a výrobkov. Preto, ak potrebujete akýkoľvek produkt z vyššie spomenutého, sme tu pre vás každý pracovný deň.

 

ZDORJE: https://krytina.sk/magazin/novostavba/krov-polopate-aby-bolo-jasno-v-terminologii/

To, kde kúpiť tehly, krytinu, komínovú zostavu, to každý vie. Ale kde kúpiť rezivo na krov a iné drevené stavby, ktoré môžete realizovať, to už nie je celkom jednoznačné.