Obnov Dom – Ako neprísť o dotáciu

Aj keď ste požiadali o dotáciu na obnovu domu, stále ju nemáte istú. Poradíme vám, ako neprísť o tisíce eur

Aj keď ste nestihli poslať podpísanú žiadosť o dotáciu aj s certifikátom do 8. januára, stále máte šancu získať dotáciu.

Ak ste požiadali o dotáciu na obnovu rodinného domu úvodom októbra 2023, mali ste povinnosť do 8. januára 2024 zaslať podpísaný formulár. Ak ste tak urobili, vaša šanca na dotáciu stále žije aj vtedy, ak ste do tohto termínu neposlali organizátorovi aj energetický certifikát. Slovenská agentúra životného prostredia totiž postupne prechádza všetkých takmer 8,5-tisíc zásielok a aj v týchto dňoch posiela takzvanú Výzvu na doplnenie energetického certifikátu, fotografií či ďalších podkladov. Od prevzatia výzvy však máte len 15 dní na to, aby ste certifikát doručili alebo poslali žiadosť o predĺženie tejto lehoty.

 

ŠTYRI kroky k získaniu dotácie 15-tisíc eur

Energetický certifikát je nevyhnutnou podmienkou na to, aby ste mohli získať dotáciu. Ak ho ešte nemáte alebo ste oň dokonca ešte nepožiadali, stále máte šancu dotáciu získať. Musíte však čím skôr poslať spolu s podpísaným formulárom aj žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie energetického certifikátu a ďalších dokladov. Najlepšie je oba dokumenty zaslať doporučene 1. triedou poštou na adresu: Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava.

 

Krok č.1: Objednajte si certifikát čím skôr

Odborníka, ktorý môže vypracovať certifikát, nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov SKSI v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov – špecializácia 1: Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov, resp. na webe projektanti.sk. Ak dostanete príliš dlhý termín (na celom Slovensku je len 232 odborníkov), môžete si objednať namiesto certifikátu tzv. projektové energetické hodnotenie. To môže vystaviť niekoľko tisíc odborníkov (a tým pádom sú lehoty kratšie), ktorých nájdete  na rovnakom webe SKSI v profesii Autorizovaní stavební inžinieri v špecializáciách 100 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, resp.410 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb-budovy, resp. 430 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb -stavebná fyzika.

 

Krok č.2: Poraďte sa s odborníkmi

Ak chcete získať dotáciu, potrebujete dom zatepliť. Musíte to však urobiť tak, aby ste splnili podmienky a dosiahli aspoň 30 % energetickú úsporu. Zároveň však musí zateplenie zodpovedať slovenským normám, ktorými sa riadi aj odborník pri príprave certifikátu. Preto je dobré poradiť sa s odborníkmi a vyjasniť si, čo idete zatepľovať a ako to urobiť, aby ste neprišli o dotáciu.

Odborníci na zateplenie vám poradia bezplatne na Technickom poradenstve Isover na linke 0800 139 139 alebo mailom na poradenstvo@isover.sk. Odborníci vám povedia, čo a ako zatepliť, aký materiálom a akým chybám sa vyhnúť.

 

Zároveň získate cenovú ponuku na všetok potrebný materiál aj so zľavou.

 

 

Krok č.3: Skontrolujte si úsporu

Ak by ste obnovou domu nedosiahli energetickú úsporu aspoň 30 %, nedostanete z dotácie ani cent. Preto sa odporúča otestovať si úspory v simulačnom programe KORD.  V ňom si vyberiete typ domu, zadáte jeho rozmery a plochy a následne všetky údaje k zatepleniu, ktoré vám odporučil odborník. Ak vám vyjde úspora nad 35 % (aj s rezervou), máte istotu, že ste na najlepšej ceste k 15-tisíc eurám.

Tu je praktický návod k programu (ak by ste si s ním nevedeli rady, úsporu vám pomôžu vypočítať na Technickom poradenstve Isover).

 

Krok č.4: Nezabudnite na potvrdenie o nakladaní s odpadom zo stavby

Jedným z povinných dokladov k žiadosti o vyplatenie dotácie je potvrdenie, že ste aspoň 70 percent odpadu dali zrecyklovať alebo odovzdali na ďalšie použitie. Ak si objednáte polystyrén Isover na zateplenie domu, získate pri odovzdaní polystyrénového odpadu zo stavby automaticky doklad o jeho recyklácii. Tým pádom máte splnenú jednu z podmienok pre vyplatenie peňazí na obnovu domu. A ak množstvo odpadu presiahne 3 metre kubické, odvezú vám polystyrén zo stavby bezplatne.

Odovzdanie odrezkov polystyrénu sa dá objednať cez formulár, v ktorom vyplníte počet vriec a približnú hmotnosť a odošlete ho mailom na eps@isover.sk. Prípadne je možné zavolať na kontaktné číslo 0903 727 967.

 

 

Nová výzva na jar 2024: väčšiu šancu na peniaze máte s komplexnou rekonštrukciou

Zo zatiaľ dostupných informácií sa zdá, že kvôli nižšiemu objemu peňazí v novej výzve na jar 2024 budú mať prednosť projekty s komplexnou rekonštrukciou domu. To znamená, že väčšiu šancu získať dotáciu budete mať, ak zateplíte nielen fasádu, ale aj strechu a vymeníte okná a dvere. V takom prípade zároveň môžete získať až 19-tisíc eur vďaka energetickej úspore nad 60 %.

Zároveň bude mimoriadne dôležité, aby ste na obnovu boli plne pripravení. To znamená, že k žiadosti  o dotáciu budete mať pripravený energetický certifikát a prípadne aj projekt. „Všetky rekonštrukcie rodinných domov financovaných z Plánu obnovy musia byť dokončené a vyúčtované najneskôr v roku 2026. To znamená, že organizátor v novej výzve dá prednosť majiteľom domov, ktorí sú pripravení na rekonštrukciu a zároveň vyčerpajú čo najviac z maximálnej sumy 19-tisíc eur. Preto je dôležité naplánovať rekonštrukciu skutočne detailne,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Ešte predtým, ako zavoláte odborníkovi a objednáte si certifikát a prípadne aj stavebný projekt, je dôležité premyslieť si, čo všetko a ako chcete obnoviť. Pomôže vám pri tom Technické poradenstvo Isover bezplatným poradenstvom a tiež cenovou ponukou. Ak sa pri telefonáte odvoláte na webstránku www.vsetkoozatepleni.sk, získate navyše aj zľavu.

Technické poradenstvo Isover je k dispozícii na bezplatnej linke 0800 139 139 alebo e-maile poradenstvo@isover.sk.

 

Zdroj : vsetkoozatepleni.sk