Plán obnovy - energetický certifikát

 

O projekte „Plán obnovy domu“ sme už na našich stránkach písali.

Nie raz sme však skloňovali aj slovné spojenie „energetický certifikát“. Čo to vlastne je a prečo je potrebné ho vystaviť si rozoberieme v tomto blogu. 

 

Postup vystavenia energetického certifikátu

K vystaveniu energetického certifikátu je potrebná určitá dokumentácia. Ideálne by bolo ak by ste mali:

 • pôvodný projekt, informácie o konštrukciách obvodového plášťa
 • vek stavby, rok začiatku užívania
 • doklad o výmene plastových okien, typ okien, U hodnota okien, rok výmeny
 • vstupné dvere, typ, certifikát, U hodnota dverí
 • skladba strechy, podlahy
 • zdroj tepla – technický list, štítok na kotly

Následne ešte prebehne obhliadka rodinného domu, kde sa:

 • zamerajú teplovýmenné konštrukcie
 • obhliadne vykurovacia sústava a zdroj tepla (technická miestnosť)

 

 

Návrh úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti

V energetickom certifikáte nájdete dva popisy.

Popis aktuálneho stavu:

 • obvodového plášťa – obvodový plášť z tehlového muriva navrhujeme zatepliť polystyrénom EPS 70F hr. 160 mm
 • strechy, podláh a stropov – strop s povalou navrhujeme zo strany povaly zatepliť minerálnou vlnou hr. 300 mm.
 • otvory – dverové a okenné výplne navrhujeme nahradiť novými z plastových profilov s izolačným trojsklom s hodnotou Ug = 0,6 W/m2K.

Popis navrhovaných riešení:

 • návrh použitého materiálu
 • návrh potrebnej hrúbky
 • definovanie požadovaných tepelnoizolačných vlastností

Energetický certifikát sa podľa zákona č. 555/2005 Z.z. vyhotovuje v dvoch origináloch. Jeden patrí stavbe - investorovi / majiteľovi, druhý je v archíve zhotoviteľa. Energetický certifikát budovy je vlastne ako "občiansky preukaz" budovy, ktorý je neprenosný a nepatrí nikomu inému, len budove samotnej. Aj stavebný úrad môže do certifikátu iba nahliadnuť, prípadne si s neho spraviť kópiu. Preto originál nikomu neodovzdávajte, patrí iba stavbe. Jediná situácia, kedy sa energetický certifikát budovy postupuje spolu s budovou, je v prípade predaja nehnuteľnosti novému majiteľovi.

 

 

Čo je energetický certifikát

Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov.

 

Prečo je nutný energetický certifikát

Spomínaný zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Tento zákon tiež určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti. Jednotlivé budovy sa v rámci svojich kategórií zatrieďujú podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G. Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie a najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A prípadne triedu B, ktoré zároveň považujeme za nízkoenergetické domy. Úplne zlé a nevyhovujúce sú budovy začlenené do triedy G.

Na otázku prečo je teda nutný certifikát je tu jasné odpoveď a tou, že všetky novopostavené alebo zrekonštruované budovy na bývanie sú povinné splniť požiadavku na primárnu energiu v triede A1. Preto iné ako nízkoenergetické domy nemôžu byť skolaudované!

 

 

Kedy je potrebná energetická certifikácia

Okrem projektu „plán obnovy domu“ je  energetická certifikácia povinná:

 • pri dokončení novej budovy
 • pri dokončení významnej obnovy
 • pri predaji budovy
 • pri prenájme budovy

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu, alebo budovy so zmiešaným účelom využitia

 

Na čo si treba dávať pozor

Je dobre, že nie každý môže energetické certifikáty vydávať a registrovať. Musí to byť osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na výkon energetickej certifikácie budov. Každý energetický certifikát musí byť po vyhotovení registrovaný na stránke MDVaRR www.inforeg.sk. Či je Váš certifikát skutočne zaregistrovaný si môžete tento overiť aj sami, a to v centrálnom registri energetických certifikátov www.inforeg.sk, kde po zadaní konkrétnych údajov vašej stavby vám ju musí v registri energetických certifikátov systém vyhľadať.

 

ZDROJE: www.energocert.sk

O projekte „Plán obnovy domu“ sme už na našich stránkach písali.
Webstránka využíva cookies
Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies. Tieto súbory sa používajú k zlepšeniu zobrazenia webových stránok a nepredstavujú pre užívateľa žiadne riziko. Dozvedieť sa viac