Prvé dve výzvy Obnov dom sú kompletne vyhodnotené. Aprílová výzva je spracovaná na 60 %

Stav podanej žiadosti si môžete overiť na webe, nejasnosti vám vysvetlia na infolinke. Ďalším krokom k dotácii je energetický certifikát.

Organizátor programu Obnov dom z Plánu obnovy, v ktorom je možné získať dotáciu na rekonštrukciu rodinného domu vo výške až 19 000 eur, už kompletne vyhodnotil vyše tritisíc žiadostí z prvých dvoch výziev. Tieto Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila ešte v septembri 2022 a žiadosti prijímala od polovice októbra minulého roka do februára tohto roka. Tretia výzva z apríla 2023 je aktuálne vyhodnotená na 60 %.

Hodnotenie žiadostí sa výrazne zrýchlilo nástupom úradníckej vlády a v dôsledku viacerých zmien v rámci Slovenskej agentúry životného prostredia. Išlo napríklad o zvýšenie počtu pracovníkov, prácu na  hodnotení žiadostí aj v sobotu a obmedzenie konzultačných hodín desiatich regionálnych kancelárií, ktorých zamestnanci tým pádom mohli venovať zásadne viac času spracúvaniu žiadostí o dotáciu. Agentúra tak v posledných dvoch mesiacoch týždenne spracúvala od 400 do 530 žiadostí. Celkovo sa podľa Mateja Kerestúra, generálneho riaditeľa SAŽP, rýchlosť vyhodnocovania žiadostí zdesaťnásobila. Zvyšných približne 40 percent žiadostí z tretej výzvy chce agentúra spracovať v najbližších týždňoch.

„Rozmrznutie“ posudzovania žiadostí je dôležité, keďže mnoho ľudí čakalo so začatím rekonštrukčných prác až na vyjadrenie organizátora, že splnili všetky podmienky pre získanie finančného príspevku. Tým pádom môžu využiť ešte dobré počasie počas leta a jesene na zateplenie a ďalšie úpravy domu.

 

Stav žiadosti si viete okamžite overiť

Každý, kto podal žiadosť o dotáciu a ešte nemá v e-mailovej schránke vyjadrenie Slovenskej agentúry životného prostredia k žiadosti a návrh zmluvy, si môže stav žiadosti overiť na webe. Na úvodnej stránke webu obnovdom.sk je v pravom dolnom rohu ikonka s názvom „Stav vašej žiadosti“.

Stav vlastnej žiadosti si viete overiť zadaním identifikátora, čo je dvanásťmiestne číslo z prvej strany vašej podanej žiadosti. Toto číslo nájdete aj v mailovej správe, ktorú ste dostali hneď po podaní žiadosti do svojej e-mailovej schránky.

 

Infolinka pre doplnenie podkladov

Časť podaných žiadostí nie je podľa informácií od organizátora kompletných, prípadne obsahujú podklady s chybami. Podľa informácií SAŽP dostalo viac ako 1 700 žiadateľov e-mailovú výzvu na doplnenie či upresnenie údajov a dokumentov. Konkrétne, medzi najčastejšími chybami sú

  • chýbajúce povinné prílohy,
  • riadne neoverené plnomocenstvá,
  • nesúlad údajov na liste vlastníctva s predloženým dokladom o veku stavby,
  • staršie kolaudačné rozhodnutia s chýbajúcimi základnými identifikačnými údajmi,  ako je číslo parcely alebo domu.

Bez doplnenia či úpravy údajov nemôže organizátor pokračovať v schvaľovaní žiadosti o dotáciu. Preto je dôležité vyžiadané informácie a dokumenty zaslať do Slovenskej agentúry životného prostredia čím skôr.

Pre tých, ktorí si nevedia rady, je k dispozícii nová informačná linka. Na číslo 0907 208 721 môže v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 volať každý, koho Slovenská agentúra životného prostredia požiadala o doplnenie dokumentov alebo vysvetlenie nezrovnalostí v žiadosti či údajoch o rodinnom dome.

Naopak, na novej infolinke sa nepodávajú všeobecné informácie o dotácii na zateplenie z Plánu obnovy a programe Obnov dom. Na to slúži takzvaná Zelená linka 0800 144 440, ktoré je dostupná v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00.

 

 

Nedajte si ujsť príležitosť poradiť sa s odborníkom

Ak vašu žiadosť organizátor už vyhodnotil, dostanete na podpis zmluvu. Od tohto okamihu máte potom 90 dní (čiže 3 mesiace) na predloženie energetického certifikátu východiskového stavu. Ide o kľúčový dokument, ktorý „odmeria“ stav vášho domu pred obnovou.

Keďže súčasťou tohto energetického certifikátu sú aj odporúčania pre rekonštrukciu, je dôležité využiť príležitosť získať od odborníka cenné rady. „Pri väčšej rekonštrukcii sa odporúča nechať si vypracovať stavebný projekt, ktorý veľmi presne popíše, čo všetko a akým spôsobom treba zrekonštruovať. Ak sa rozhodnete pre opravu domu bez projektu, využite určite príležitosť nechať si poradiť od odborníka, ktorý príde na obhliadku a bude pripravovať energetický certifikát. V praxi totiž vidíme pri zateplení veľa chýb, ktoré majiteľom domov spôsobujú zbytočné problémy, ako napríklad vlhké steny či plesne. Dôvodom je najčastejšie zlý technologický postup alebo použité materiály. Tomu sa viete vyhnúť vďaka radám od odborníka,“ odporúča Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Ešte pred obhliadkou domu by ste mali mať jasnú predstavu, čo idete na dome obnoviť. A následne si overiť, či plánovanou rekonštrukciou naplníte základnú podmienku pre získanie dotácie – energetickú úsporu aspoň 30 %. Aby ste mali istotu, že rekonštrukciou splníte požiadavky na získanie dotácie, použite simulačný program KORD.

Programu KORD vám presne ukazuje, akú úsporu dosiahnete pri zateplení fasády, strechy, podlahy, stropu pivnice, výmene okien a dverí či výmene kotla (tepelného zdroja). Program je presný a bezplatný. Vďaka programu KORD budete mať istotu, že vaše plány stačia na dotáciu, a súčasne budete pripravení na diskusiu s certifikátorom o tom, čo budete rekonštruovať. Tým ušetríte čas sebe aj odborníkovi, ktorý vašu predstavu zohľadní pri príprave certifikátu.

Podrobný návod, ako pracovať s programom KORD, nájdete v tomto článku.

 

Kde si objednať certifikát

Keďže odborníkov na prípravu certifikátu je veľmi málo (konkrétne len 232 na celé Slovensko), odporúčame objednať si prípravu certifikátu čím skôr. Zoznam nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov  v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov – špecializácia 1: Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov. Hľadať sa dá podľa kraja a okresu, v ktorom máte dom.

Tento článok obsahuje 10 rád, ako sa pripraviť na prípravu energetického certifikátu.

Energetický certifikát východiskového stavu predkladáte vtedy, ak ste ešte nezačali s rekonštrukčnými prácami. V opačnom prípade je treba objednať takzvané projektové energetické hodnotenie. Odborníkov na jeho prípravu je výrazne viac ako vyššie spomenutých certifikátorov a nájdete ich na webe projektanti.sk.

 V tomto článku nájdete všetko dôležité o projektovom energetickom hodnotení.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, navštívte naše stavebniny a využite služby odborného poradenstva.

 

Zdroj : vestkoozatepleni.sk