Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády

Zateplenie fasády domu môže prinášať finančné úspory a tepelnú pohodu po desiatky rokov. Zatepľovanie je v dnešnej dobe veľmi populárne, no aj napriek tomu ide o pomerne veľký a relatívne nákladný zásah. Nedodržanie technologických postupov alebo nevhodne navrhnuté riešenia očakávaný efekt robia neefektívnym a takisto vám vedia poriadne skomplikovať život. Na čo si dať pozor pred tým, než sa pustíte do zatepľovania fasády?

Nevhodný alebo neupravený podklad pre zatepľovanie

Lepiť tepelnú izoláciu na uvoľnenú, poškodenú, alebo neočistenú fasádu je chyba, ktorá sa vám časom vypomstí.  Pri zatepľovaní na nevhodnom podklade hrozí opadávanie izolácie alebo šírenie plesne pod povrchom zateplenia.

Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády

Povrch musí byť kompaktný, očistený a nesmie sa droliť. V opačnom prípade hrozí, že izolácia nebude držať a časom odpadne. Použitím penetrácie nič nepokazíte. Zdroj: isover.cz/inspektori

Podklad pre vonkajšie fasádne zatepľovací systém (ETICS) musí byť vyzretý, súdržný a pevný, bez prachu, mastnoty, plesní, výkvetov, trhlín, prasklín alebo inak narušených miest. Preto sa odporúča pred procesom umytie tlakovou vodou. Pozor, zatepľovací systém nenahrádza hydroizoláciu ani sanačný systém. Ak je stavba vlhká, je potrebné zrealizovať riadnu hydroizoláciu. Problémy pri zatepľovaní môže spôsobiť aj stará omietka, ktorú je nutné odstrániť. Stabilné omietky stačí spevniť penetráciou.

Nesprávne lepenie tepelnej izolácie

Častou chybou je nesprávne nanesenie lepidla na plochu izolácie. Štandardné lepenie izolantu sa spravidla realizuje nanesením rámčeku lepidla po obvode dosiek do dvoch až troch vnútorných bodov. Lepidlo by malo pokrývať dosku minimálne na 40-tich percentách.  V prípade aplikácie izolácie v oblasti sokla s keramickým obkladom alebo kotvenia hmoždiniek len do plochy dosky je to 60 percent. Nevyhnutné je používať lepidlá alebo peny, ktoré sú certifikované pre príslušný zatepľovací systém. Použitie iných výrobkov je v takomto prípade nevhodné, pretože negatívne ovplyvníte funkciu zateplenia.

Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády

Na obrázku vidíme medzeru medzi tehlami a polystyrénom, ktorá vznikla kvôli absencii rámiku z lepidla. Táto medzera spôsobí prúdenie vzduchu medzi stenou a izoláciou, čo znižuje efektivitu. Na lepidle sa v tomto prípade neoplatí šetriť. Zdroj: isover.cz/inspektori

Nedostatočné kotvenie

Dôležitou časťou procesu zatepľovania je správne ukotvenie fasádneho polystyrénu, alebo fásádnej minerálnej vlny. To sa vykonáva pomocou fasádnych hmoždiniek a fasádneho tanierika. Spôsoby kotvenia môžu byť rôzne, ale vo všeobecnosti sa odporúča šesť až dvanásť fasádnych kotiev na 1 m2. Po zatvrdnutí fasádneho lepidla sa hmoždinky umiestňujú do vyvŕtaných dier v murive. V tomto kroku si treba dať veľký pozor na zatvrdnutie lepidla, čo môže trvať dva až tri dni. Zabránite tak dodatočným pohybom izolácie, pretože už milimetrový pohyb môže zapríčiniť problémy.

Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády

Hmoždinky sa zapúšťajú 1 mm do izolácie. Na obrázku však vidíme, že tanierik bol zapustený príliš hlboko. Je preto nutné použiť viac lepidla, aby sa táto nerovnosť zakryla. V tomto prípade však hrozí, že sa na fasáde môže pri zlých klimatických podmienka. Zdroj: isover.cz/inspektori

Pozor na škáry medzi izolačnými doskami

V dôsledku nesprávneho založenia zateplenia môže dochádzať k vzniku škár medzi izolantmi. Pokiaľ sa ide o škáru do 4 mm, vtedy je možné vyplniť ju tepelnoizolačnou penou po celej hrúbke izolantu. Škáry väčšie ako 4 mm sú neprípustné. Zateplenie je potrebné realizovať tak, aby bola zabezpečená dostatočná rovinnosť. To dosiahnete správnym založením zateplenia ako aj precíznym prekladaním a lepením izolačných dosiek.

Nesprávne založenie zatepľovacieho systému (ETICS)

S touto chybou sa možno stretnúť pri nerovných fasádach rekonštruovaných domov.  Pre správne založenie sa používajú certifikované zakladacie profily s odkvapom. Na ich vyrovnávanie sa používajú dilatačné podložky s hrúbkou od 1 do 10 milimetrov. Staré, ale stále často používané hliníkové lišty, spôsobujú značný líniový tepelný most, a preto je vhodnejšie použiť modernejší plastový variant. Ich výhodou je, že sa výrazne nerozširujú.

Detailný postup zatepľovania fasády nájdete na tomto odkaze. Ak však narazíte na neočakávaný problém, alebo chcete konzultácie ešte pred začatím projektu, neváhajte kontaktovať našich odborníkov.

Zateplenie fasády domu môže prinášať finančné úspory a tepelnú pohodu po desiatky rokov. Zatepľovanie je v dnešnej dobe veľmi populárne, no aj napriek tomu ide o pomerne veľký a relatívne nákladný zásah. Nedodržanie technologických postupov alebo nevhodne navrhnuté riešenia očakávaný efekt robia neefektívnym a takisto vám vedia poriadne skomplikovať život. Na čo si dať pozor pred tým, než sa pustíte do zatepľovania fasády?