Zateplenie stropu v garáži s použitím ISOVER Stropmax 31

ISOVER Stropmax 31 je tepelná a akustická izolácia stropov a priľahlých stien garáži a pivničných priestorov. Izolačné dosky sú zhotovené z minerálnej sklenej vlny, s veľmi odolnou povrchovou tkaninou. Montáž je veľmi jednoduchá, realizuje sa len použitím mechanického spojovacieho materiálu a predstavuje alternatívu k tradičným lepeným lamelovým systémom zateplenia.

 

ISOVER Stropmax 31 predstavuje :

  • vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu
  • nehorľavé riešenie pre finálnu úpravu konštrukcii
  • blesková montáž bez poveternostných obmedzení
  • čistá inštalácia a nízke náklady na montážne náradie

Na realizáciu zateplenia sú potrebné:

  • dosky ISOVER Stropmax 31
  • spojovací materiál: skrutka a podložka; montážna šablóna, ktorá má na povrchu vytlačený postup montáže krok po kroku
  • nôž na rezanie minerálnej vlny

 

Postup

1 Balíky je potrebné otvoriť 24 hodín pred použitím, aby nadobudli deklarovanú hrúbku. Takto sa zabráni zalomeniu povrchovej vrstvy v blízkosti podložky v priebehu inštalácie.

2. Pracovisko je potrebné pripraviť na opracovanie izolačných dosiek.

3.  Postačujú dve opory, drevený hranol, OSB doska, ako aj hliníkový T-profil.

4. Celok vytvárame tak, že vytvoríme otvor na hrúbku a dĺžku izolačnej dosky Stropmax 31.

5. Na miestach, kde bude viditeľná hrana izolačnej dosky, sa montujú dosky s ohnutou povrchovou tkaninou.

6. Na vyznačenie symetrického rozmiestnenia nainštalovaných spojovacích skrutiek je potrebné použiť pomocnú montážnu šablónu. Pomocou šablóny sa vyznačia miesta vŕtania.

7. Postačujú dve skrutky na izolačnú dosku, to sú 3 skrutky na 1 m2.

8. Montáž izolácie je potrebné realizovať pomocou skrutiek s oceľovou podložkou, ktoré sa skrutkujú priamo do predvŕtaného otvoru v stropnej konštrukcii.

9. Hĺbka kotvenia závisí od krycej hrúbky a pevnosti stropnej dosky a požiadavkou projektu. Vo všeobecnosti postačuje 20 mm.

10. Inštalačné práce sa začínajú kontrolou rohov priľahlých stien. Pri iných ako 90° uhloch, je potrebné prvú radu vyznačiť pomocou laseru a izolačné dosky sa začínajú klásť s odstupom 2 – 3 cm, aby sa zachovala rovná hrana po celej dĺžke miestnosti.

11. Medzeru je vyplníme dorezom izolačných dosiek. Medzera sa prekryje zateplením stien.

12. Izolačné dosky kotvia oceľovými skrutkami s oceľovým tanierikmi symetricky rozloženými v zatepľovanej ploche.

13. Na prácu postačujú dve osoby; jedna osoba pridržiava izolačnú dosku a druhá osoba navŕta otvor a pripevní skrutku s podložkou. Je potrebné zaskrutkovať skrutku, aby sa dosiahol rovný povrch, treba sa vyvarovať deformáciám povrchovej tkaniny okolo tanierovej podložky. Pri príliš hlbokom zaskrutkovaní, povolíme skrutku tak, aby sa nezdeformovala povrch izolačnej dosky.

14. Montáž sa realizuje tak, že každý ďalší rad je posunutý o polovicu izolačnej dosky oproti predchádzajúcemu.

15. Pás na stene sa realizuje z upravených izolačných dosiek s viditeľnou hranou obalenou povrchovou tkaninou.

16. Na riadne ukončenie izolačnej dosky je potrebné začať zmeraním príslušnej šírky povrchovej tkaniny.

17. Odmeria sa hrúbka izolačné dosky plus 5 cm.

18. Pod povrchovú tkaninu sa jemne vsunie nôž a plynulým pohybom sa ostrím oddelí tkanina od vrstvy vlny na odmeranú šírku a tkanina sa ohne na opačnú stranu.

19. Doska sa položí na pracovný stôl a nožom na rezanie minerálnej vlny sa rovno odreže fragment vlny s odstránenou tkaninou.

20. Finálnym krokom je obrátenie tkaniny na druhú stranu tak, aby prekryla celú šírku hrany izolačnej dosky. Pomocou krátkych skrutiek sa tkanina pripevní o vlnu. Takto upravená izolácia sa môže použiť na zateplenie priľahlých stien. Pripravená izolácia sa dotlačí k stropu a ukotví na stenu.

 

Strop s osadenými závesmi sa dá zaizolovať veľmi jednoducho. Úplne stačí jemne narezať vlnu po celej jej hrúbke od najbližšej hrany tak, aby sa dala izolačná doska nasunúť na vyznačené miesto. Pokiaľ sa namontované izolačné dosky v ďalšej etape výstavby poškodia, jednoducho uvoľnite príslušné skrutky a následne osaďte nové izolačné dosky. Hrany izolačných dosiek po ukotvení sa vyrovnávajú gumeným valčekom.

 

ISOVER Stropmax 31 je vďaka svojej štruktúre vlny a odolnému povrchu vhodný aj na vyformovanie izolácie pre ďalšie stropné prvky, ako sú podhľady, stĺpy či prestupy potrubných rozvodov. Predstavuje jednoduché, efektívne, čisté a ekologické riešenie zateplenia stropov garáží.

 

ZDROJ: https://www.isover.sk/zateplenie-stropu-v-garazi-s-pouzitim-isover-stropmax-31

 

ISOVER Stropmax 31 je tepelná a akustická izolácia stropov a priľahlých stien garáži a pivničných priestorov. Izolačné dosky sú zhotovené z minerálnej sklenej vlny, s veľmi odolnou povrchovou tkaninou. Montáž je veľmi jednoduchá, realizuje sa len použitím mechanického spojovacieho materiálu a predstavuje alternatívu k tradičným lepeným lamelovým systémom zateplenia.